Aadress: Jüri 12, Võru 65605
Reg. kood: 80194583, konto EE751010402006032000
Arvete e-post: arved@vorumaa.ee

Juhatus

 ASUTUS PÕHILIIGE ASENDUSLIIGE
Antsla Vallavalitsus Avo Kirsbaum, vallavanem Kurmet Müürsepp, abivallavanem
Rõuge Vallavalitsus Britt Vahter,  vallavanem

juhatuse aseesimees

Maire Kulla, õigusspetsialist
Setomaa Vallavalitsus Raul Kudre, vallavanem Martin Sulp, vallasekretär
Võru Vallavalitsus Kalmer Puusepp, vallavanem Juris Juhansoo, vallavalitsuse liige
Võru Linnavalitsus Anti Allas, linnapea Sixten Sild, abilinnapea
Võrumaa Omavalitsuste Liit Tiit Toots, juhatuse esimees

Üldkoosolek

OMAVALITSUS PÕHILIIKMED ASENDUSLIIKMED
Antsla Vallavalitsus Merike Prätz
Avo Kirsbaum
Margus Klaar
Kurmet Müürsepp
Rõuge Vallavalitsus Britt Vahter
Mati Kuklane
Maire Kulla
Rein Loik
Setomaa Vallavalitsus  Urmas Sarja
Aarne Leima
Imre Liivago
Raivo Kunst
Võru Vallavalitsus Kalmer Puusepp
Georg Ruuda
Juris Juhansoo
Aivar Rosenberg
Võru Linnavalitsus Anti Allas
Anti Haugas
Sixten Sild
Toomas Sarapuu