Tegelen ettevõtlusega

Toetame Sinu ambitsioonikat ettevõtmist oma ettevõtte käivitamisel, äri arendamisel ning tootearenduse ja innovatsiooni edendamisel.

alustan ettevõtlusega

arendan ettevõtet

teen koostööd

alustan ettevõtlusega koolis

tutvun maakonna ettevõtlus­keskkonnaga

arenduskeskuse projektid

&

Oleme viie aasta jooksul andnud hoogu XX ettevõtte loomisele.

Aitame sul jõuda äriideest äriplaanini ja oma ettevõtte käivitamiseni. Nõustame äriplaani ja finantsprognooside koostamist, ettevõtlusvormi ja ärimudeli valikut, raha kaasamist, turundust ja müüki, aitame leida koostööpartneri. Korraldame alustavatele ettevõtjatele kohtumisi info kogumiseks, kogemuste vahetuseks ja ideede genereerimiseks.

 • leia hea äriidee
 • osale ettevõtlusega alustamise
 • aaskoolitusel
 • käivita oma ettevõte
 • jaga ja tutvu kogemustega

Kasvatan ettevõtte kasumlikkust

&

Võru maakonna ettevõtted on Euroopa tõukefondide toel investeerinud ettevõtete arengusse rokem, kui xxx miljonit eurot.

Anname nõu, kuidas arendada oma ettevõtet, erinevaid kompetentse ja kaasata investeeringutoetusi projektide rahastamiseks. Tegeleme iga päev ettevõtete digi-, rohe- ja innovatsioonipöörde hoogustamisega. Aitame suurendada tehnoloogia-​ ja teadmusmahukust ettevõtluses ning tõsta piirkonna konkurentsivõimet atraktiivse ettevõtluskeskkonnana.

 • pööra oma ettevõtet
 • suurenda teadmisi ja oskusi
 • leia rahastus
 • ole kursis

Teen koostööd

&

Kagu-Eesti Puiduklastriga on liitunud 36 ettevõtet, Uma Mekk toiduvõrgustikus on 66 aktiivsaet liiget, Lõuna-Eesti Turismiklastrisse on liitunud xx ettevõtet.

Toetame erinevate ühisprojektide abil ettevõtete koostööd ja koostöövõrgustikke.

 • löö kaasa Kagu-Eesti puiduklastris
 • ühine Uma Mekk toiduvõrgustikuga
 • arenda Lõuna-Eesti turismisihtkohta ja liitu turismiklastriga

Alustan ettevõtlusega koolis

&

Võru maakonnas luuakse õppeaastas keskmiselt 25 õpilas- või minifirmat.

Tegeleme igapäevaselt noorte ettevõtluse ja ettevõtlikkuse toetamisega. Korraldame i õpilastele, õpetajatele ja koolimeeskondadele erinevaid kohtumisi ettevõtluse teadmiste ja kogemuste vahetamiseks ning ettevõtlikkuse toetamiseks.

 • loon ja arendan oma õpilasfirma
 • osalen ühistegevustes

Tutvun maakonna ettevõtluskeskkonnaga

Projektid