Haridus

Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt eraldatava riigieelarvelise toetuse taotlemise hindamise töögrupp

 1. Kristi Pettai – maakonna koolijuhtide ja õppejuhtide esindaja
 2. Tiina Kala – koolieelsete lasteasutuste esindaja
 3. Merike Värs – õpetajate aineühenduste esindaja
 4. Anita Kikas – kohalike omavalitsuste haridusvaldkonna esindaja
 5. Ülle Tillmann – Võrumaa Arenduskeskuse esindaja

„Eestimaa õpib ja tänab“ maakondlik konkursikomisjon

 1. Kerli Kõiv – SA Võrumaa Arenduskeskuse haridusuuendaja
 2. Triinu Grossmann – “Eestimaa õpib ja tänab” Aasta õpetaja 2021
 3. Karin Sonts – Mikitamäe Kooli direktor
 4. Katrin Martinfeld – Antsla Gümnaasiumi direktor
 5. Iiris Tagen – Rajaleidja Kagu-Eesti büroo juhataja

“Ettevõtliku kooli” edulugude konkursi “Õppimine on põnev!” hindamiskomisjon

 1. Kaido Mäesalu – Kompetentsikeskus Tsenter esindaja
 2. Gitlin Kütt – MTÜ Võru Noortekeskus
 3. Eliis Ermel – SA Võrumaa Arenduskeskus
 4. Kertu Pehlak – ETKA Andras Võru koordinaator
 5. Emil Aništšenko – MTÜ Võru Noortekeskus

Võru maakonna noorsootöö nõukoda

 1. Antsla piirkonna esindaja – Eerika Lääts
 2. Haanja piirkonna esindaja – Mariann Toots
 3. Lasva piirkonna esindaja – Laura Loikmann
 4. Meremäe piirkonna esindaja – Päivi Kahusk
 5. Mikitamäe piirkonna esindaja – Jorgen Oras
 6. Misso piirkonna esindaja – Agneta Paloveer
 7. Nursi piirkonna esindaja – Jaanika Vichterpal
 8. Mõniste piirkonna esindaja – Rena Arhipov
 9. Orava piirkonna esindaja – Liina Loosaar
 10. Parksepa piirkonna esindaja – Kaisa Niilo
 11. Puiga piirkonna esindaja – Koit Roots
 12. Rõuge piirkonna esindajad – Jaanika Orav
 13. Sõmerpalu piirkonna esindaja – Helje Võõras
 14. Urvaste piirkonna esindaja – Monika Aas
 15. Varstu piirkonna esindaja – Monika Kuuba
 16. Vastseliina piirkonna esindaja – Merlis Pajustik
 17. Viitina piirkonna esindaja – Jaanika Orav
 18. Värska piirkonna esindaja – Triinu Arund
 19. Võru linna piirkonna esindaja – Gitlin Kütt
 20. SA Võrumaa Arenduskeskuse esindaja – Kerli Kõiv

Võru maakonna noorsootöö valdkonna tunnustamise konkursikomisjon

 1. Kerli Kõiv SA Võrumaa Arenduskeskuse haridusuuendajat
 2. Jaanika Orav Võru maakonna noorsootöö nõukoja esindaja
 3. Anu Koop Võru maakonna huvijuhtide aineühenduse esindaja
 4. Triine Beate Tagamets Võru maakonna aasta noor 2021
 5. Ege Enok Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse esindaja.

Kultuur

Võru maakonna teenetemärkide andmise komisjon

 1. Tiit Toots – Võrumaa Arenduskeskuseesindaja
 2. Eveli Kuklane – riigi või kohalike omavalitsuste esindaja
 3. Tomi Saluveer – ajakirjanike esindaja
 4. Merike Õun – vabaühenduste esindaja
 5. Taivo Tuusis – ettevõtjate esindaja

Võru maakonna aasta ema aunimetuse andmise komisjon

 1. Tiit Toots – SA Võrumaa Arenduskeskuse
 2. Tomi Saluveer – Lõuna-Eesti Postimees
 3. Anti Allas – Võru Linnapea
 4. Merike Õun – MTÜ Võrumaa Spordiliit
 5. Taivo Tuusis – OÜ Sän&Män

Võru maakonna aasta isa aunimetuse andmise komisjon

1. Anti Allas SA Võrumaa Arenduskeskus, nõukogu esimees, Võru linnapea
2. Tiit Toots Võrumaa Arenduskeskus, juhatuse liige
3. Tomi Saluveer Lõuna-Eesti Postimees AS, reporter
4. Merike Õun Võrumaa Spordiliit, tegevjuht
5. Taivo Tuusis OÜ Sän & Män, juhatuse liige

Eesti Kodukaunistamise Ühenduse konkurssi „Eesti kaunis kodu“ Võru maakonna komisjon

 1. Erika Joonas – Setomaa valla majandus-ja arendusosakonna juhataja
 2. Ülle Luuk – Rahandusministeeriumi Võru talituse ruumilise planeerimise peaspetsialist
 3. Liane Mäesalu – Räpina Aianduskoolis ilutaimede ja katmikalade õpetaja
 4. Marika Parv – Võrumaa Talupidajate Liidu tegevjuht
 5. Marje Pettai – Marjametsa talu perenaine – Eesti kaunis kodu 2020 laureaat ja Paradiisi Aed OÜ asutaja
 6. Krislyn Prants – Rõuge valla planeeringu- ja ehitusspetsialist
 7. Anne Vahtla – Võru linnavalitsuse haljastuse ja linnakujunduse spetsialist

Bernard Kangro nimelise kirjanduspreemia komisjon

 1. Inga Kuljus – Võrumaa Keskraamatukogu, direktor
 2. Liina Valper – vabakutseline ajakirjanik
 3. Elina Allas – Eesti Kodanikuajakirjanduse Selts, juhatuse liige, ajakirjanik
 4. Janika Kronberg – Looming, peatoimetaja, kirjandusteadlane ja -kriitik
 5. Raili Leesalu – Võru Kreutzwaldi Kool, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
 6. Ahto Raudoja – Seto Instituut, tegevjuht
 7. Tiia Allas – Võru Instituut, projektijuht

XXVII laulu-ja XX tantsupeo Võru maakonna komisjon

 1. Komisjoni esimees: SA Võrumaa Arenduskeskuse kultuurispetsialist
 2. Antsla Vallavalitsuse kultuuri- ja noorsootööspetsialist
 3. Rõuge Vallavalitsuse kultuuri- ja spordispetsialist
 4. Setomaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
 5. Võru Linnavalitsuse kultuurispetsialist
 6. Võru Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
 7. Rahvakultuurikeskuse Võru maakonna rahvakultuurispetsialist
 8. Võru Muusikakooli õppealajuhataja

Vabaühendused

Kohaliku omaalgatuse programmi komisjon

 1. Airi Hallik-Konnula – Eesti Külaliikumine Kodukant esindaja
 2. Ruuta Ruutas-Küttim – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja
 3. Mairi Raju-Toots
 4. Tiina Hallimäe
 5. Ulvi Oper

Võru maakonna tegusate kodanike ja ühenduste tunnustamise komisjon

     1. Triinu Laan- Võru Instituut
     2. Merike Prätz- Võrumaa Partnerluskogu
     3. Margus Timmo- Setomaa Liit
     4. Ruuta Ruttas-Küttim- Rõuge vald
     5. Elina Allas- Eesti Kodanikuajakirjanduse Selts
     6. Katrin Volman- Võrumaa Arenduskeskus

Heaolu

Võru maakonna turvalisuse nõukogu

 1. SA Võrumaa Arenduskeskus juhatuse liige (nõukogu esimees)
 2. Antsla valla esindaja
 3. Rõuge valla esindaja
 4. Setomaa valla esindaja
 5. Võru linna esindaja
 6. Võru valla esindaja
 7. Politsei-ja Piirivalveameti esindaja
 8. Päästeameti esindaja
 9. Kaitseliidu esindaja
 10. Transpordiameti esindaja
 11. Rahandusministeeriumi Võru talituse esindaja
 12. Keskkonnainspektsiooni esindaja
 13. Terviseameti esindaja
 14. Kuperjanovi jalaväepataljoni esindaja
 15. AS LõunaEesti Haigla esindaja

Võru maakonna liikluskomisjon

 1. SA Võrumaa Arenduskeskus juhatuse liige – komisjoni esimees
 2. Transpordiameti esindaja – komisjoni aseesimees
 3. Transpordiameti esindaja
 4. Transpordiameti esindaja
 5. Antsla valla esindaja
 6. Rõuge valla esindaja
 7. Setomaa valla esindaja
 8. Võru linna esindaja
 9. Võru valla esindaja
 10. Politsei- ja Piirivalveameti esindaja
 11. Päästeameti esindaja
 12. OÜ Tugev Partner esindaja
 13. MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus esindaja

Kogukondliku turvalisuse toetusvooru hindamiskomisjon

 1. SA Võrumaa Arenduskeskuse esindaja Katrin Volman
 2. Päästeameti esindaja Kristi Randla
 3. Politsei-ja Piirivalveameti esindaja Anti Paap
 4. Keskkonnaameti esindaja Ardi Lepp
 5. Kohalike omavalitsuste esindaja Avo Kirsbaum

„Heaolu parandavate, kestlike ja tõenduspõhiste algatuste“ projekti taotlusvooru hindamiskomisjon

 1. Kadri Kangro – SA Võrumaa Arenduskeskuse esindaja
 2. Mailis Koger – Rõuge valla esindaja
 3. Triinu Purru – Tervise Arengu Instituut esindaja

Ettevõtlus

Võru maakonna aasta ettevõtja aunimetuse andmise komisjon

 1. Anti Allas – SA Võrumaa Arenduskeskus, nõukogu esimees, Võru linnapea
 2. Tomi Saluveer – Lõuna-Eesti Postimees AS, reporter
 3. Vello Saar –  AS Värska Sanatoorium, juhatuse liige
 4. Kaido Palu – SA Võrumaa Arenduskeskus, ettevõtluse suunajuht
 5. Ene Kerge – Eesti Töötukassa Võrumaa osakond, osakonnajuhataja