Täiskasvanuharidus on organiseeritud õppetegevus teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks ning nende säilitamiseks või täiendamiseks.

Täiskasvanuharidus on suunatud täiskasvanud õppijaile. Täiskasvanud õppija on isiks, kes õpib töölkäimise, perekonnaelu või muu tegevuse kõrvalt ning kelle põhitegevuseks ei ole õppimine.

Täiskasvanul on õppes osalemiseks võimalik valida erinevate vormide vahel formaalõppes, mitteformaalõppes või informaalõppes.
Formaalõppes toimub õppimine enamasti koolikeskkonnas ning on õppekavade alusel organiseeritud ja eesmärgistatud.
Mitteformaalne õppimine on õpitegevus, mis on ette võetud teadlikult, enda arendamise eesmärgil, et hankida uusi oskusi, teadmisi ja kogemusi väljaspool traditsioonilist kooliharidust.
Informaalne õppimine on eesmärgistamata õppimine, mis toimub igapäevaelu situatsioonides. Informaalne õppimine on näiteks lugemine, kultuuris- ja huvitegevuses osalemine vm tegevus.

Juhatuse otsus TH aluste kinnitamine
Lisa 1 VAKTäienduskoolituste õppekorralduse eeskiri
Lisa 2 VAKTäiendkoolitusasutuse kvaliteedi tagamise alused

Võru maakonna täiskasvanuhariduse koordinaator:
Kertu Pehlak
Võrumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja
tel 5343 0735
e-post kertu.pehlak@gmail.com