Sotsiaalfond_logo

Sotsiaalhoolekandeteenuste edendamine (SOTEE)

Perioodil 2014-2020 jagatakse sotsiaaministeeriumi vastutusvaldkonnas Euroopa Liidu regionaalpoliitika elluviimiseks struktuuritoetust. Ühe valdkondliku tegevusena toetatakse tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste pakkumist. Eesmärk on toetada hoolduskoormusega, puudega, vanemaealisi ning multiprobleemseid inimesi töö leidmisel või hoidmisel.

Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused. Meetme kogu eelarve:  51 805 406 eurot (sh EL vahendid 44 034 595 eurot).

Meetme raamdokument.

SA Võrumaa Arenguagentuuri poolt koostatud ülevaade kohalikes omavalitsustes pakutavate sotsiaalteenuste hetkeolukorrast ja arendusperspektiividest:

 

Projektijuht: Kadri Kangro, +372 510 7487, kadri.kangro@vorumaa.ee