Märkame noortevaldkonna tublisid tegijaid

Märkame noortevaldkonna tublisid tegijaid

25. mai 2020

Võrumaa Arenduskeskus kutsub kõiki esitama kandidaate maakonna noortevaldkonna silmapaistvamate tegijate tunnustamiskonkursile. Konkursi eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Aasta silmapaistvamate tegijate esitamisel palume aluseks võtta kandidaatide tegevuse 2019/2020. õppeaasta jooksul. Kandidaadi esitamiseks tuleb ära täita ning Võrumaa Arenduskeskusele esitada vastava kategooria taotlusvorm. Statuut ja vormid on Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel: https://uus22.vorumaa.ee/haridus-kultuur/tunnustamine/noortevaldkonna-tunnustamine/

Kandidaate saab tunnustamiseks esitada 22. maist 10. juuni südaööni, kokku 6 kategoorias: aasta noorsootöötaja, aasta koostöö, aasta tegu, aasta noor, aasta noorteühenduse ja aasta pikaajaline panus.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud Võrumaa Arenduskeskuse e-posti aadressile: arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused palume saata märksõnaga „Noortevaldkonna tunnustamine“ SA Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru (hiljemalt 9.juuni postitempel).

Silmapaistvamad maakonna kandidaadid esitab Võrumaa Arenduskeskus omalt poolt üleriigilisele Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) poolt korraldatavale tunnustamiskonkursile.

Kandidaate tunnustatakse Võrumaa noorte suvepäevadel 11. – 12. augustil Obinitsas.

Lisainfo: Kertu Pehlak; telefon: 5348 4969; kertu.pehlak@vorumaa.ee