Võrumaa Arenduskeskus kutsub kõiki esitama kandidaate maakonna noortevaldkonna silmapaistvamate tegijate tunnustamiskonkursile. Konkursi eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Aasta silmapaistvamate tegijate esitamisel palume aluseks võtta kandidaatide tegevuse 2021/2022. õppeaasta jooksul.

Kandidaadi esitamiseks tuleb ära täita ning Võrumaa Arenduskeskusele esitada vastava kategooria taotlusvorm.

Kandidaate saab tunnustamiseks esitada 31. mai südaööni, kokku 6 kategoorias:

 1. Enim silma paistnud noorsootöötaja Lisa 1- Aasta noorsootöötaja
 2. Noortevaldkonna aasta koostöö Lisa 2- Aasta koostöö
 3. Noortevaldkonna aasta tegu Lisa 3- Aasta tegu
 4. Aasta noor (7.-26.a, olenemata sellest, kas ta töötab või õpib) Lisa 4- Aasta noor
 5. Aasta noorteühendus Lisa 5- Aasta noorteühendus
 6. Pikaajaline panus noorsootöösse (tema viimase kümne aasta panus noortevaldkonda) Lisa 6 – Aasta pikaajaline panus

Tutvu ka Võru maakonna noorsootöö valdkonna tunnustamise statuudiga.

Taotlused on oodatud Võrumaa Arenduskeskuse e-posti aadressile: arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused palume saata märksõnaga „Noortevaldkonna tunnustamine“ SA Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru (hiljemalt 31. mai postitempliga).

Kandidaate tunnustatakse Võrumaa noorte suvepäevadel 04.  augustil Varstus.

Lisainfo: Karin Plakk, tel: 5381 1809, e-post karin.plakk@vorumaa.ee

 

 1. aasta maakonna noortevaldkonna silmapaistvamad tegijad on:
 • Aasta noorsootöötaja 2021 – Mari Mandel
 • Aasta koostöö noorsootöös 2021 – Noortekeskuste kevadine osturalli – Jaanika Orav ja Airi Parv
 • Aasta tegu noorsootöös 2021 Urvaste Kool- õpilasmalev HEV õppijatele. Meeskonda kuulusid: Ellen Varov, Rainer Kaseväli, Kaja Roots, Inge Salumaa, Jaanika Käst
 • Aasta noor 2021 – Triine Beate Tagamets
 • Pikaajaline panus noorsootöösse 2021 – Karel Saarna
 • Esile tõstetud kogukondliku panuse eest – Timo Kudre