Kutse Eesti-Vene programmi partnerotsigu foorumile

Kutse Eesti-Vene programmi partnerotsigu foorumile

4. aug. 2016

Eesti-Vene Piiriülese Koostöö Programmi 2014-2020 Ühine Tehnįline Sekretariaat kutsub kõiki huvilisi Partnerotsingu Foorumile, mis leiab aset 7.-8.septembril 2016 St. Peterburis.
Foorumi eesmärgiks on tõsta osalejate teadlikkust Eestį-Vene piiriülese koostöö programmist ning selle võimalustest ja nõudmistest ning anda osalejatele võimalus tulevaste projektipartnerįte leidmiseks, Foorumil jagatakse vajaliku informatsiooni ja näpunäiteid tõhusaks piiriülese projekti idee arendamįseks.
Eesti-Vene Piiriülese koostöö Programm on suunatud kolmele strateegilisele eesmärgile:
A. Majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamine mõlemal pool ühist piiri;
B. Ütriste probleemide lahendamine keskkonna, rahvatervise, ohutuse ja turvalisuse valdkondades;
C. Paremate tingimuste ja korra loomine isikute, kaupade ja kapitali liikumiseks
Strateegilised eesmärgid on toetatud temaatiliste eesmärkidega:
TO1 Ettevõtluse ja VKE-de arendamine
TO6 Keskkonnakaitse, kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine
TO5 Toetus kohalikele ja piirkondlikele headele valitsemistavadele
Programmi abikõlbulikud piirkonnad, kus projektid peavad olema teostatud on Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti Eestis ja St. Peterburg, Leningradi ja Pihkva regioonid Venemaal. Piiriüleses projektis peab osalema vähemalt kaks projekti partnerit – üks Eestist ja üks Venemaalt.
Foorumil oodatakse osalema kohalįke omavalitsuste, kohalike ja piirkondlike ametiasutuste, riiklike institutsioonide, mittetulundusühingute ja sihtasutuste,haridus-, kultuuri- ja äriorganisatsioonide (sh VKE-de) esindajaid, üks esindaja organisatsiooni kohta.
Registreerumine on avatud kuni 24. augustini 2016.
Abi vene viisa jaoks kutse saamisel tagatakse neile osalejatele, kes registreeruvad enne 15. augustit 2016. Foorumi korraldajad organiseerivad osalejate transporti Tartust (ja vajadusel Tallinnast) ning Pihkvast St. Peterburgi ja tagasi.
Registreerimisvorm on leitav lingil: http://www.estlatrus.eu/eng/events/all events/partner search forum of the es
Rohkem infot Eesti-Vene piiriülese Programmi kohta on saadaval http://estlatrus.eu/eng/cbc_20142020/estoniarussia_programme1/programme_documents_ ning augusti lõpust www.estoniarussia.eu
Lisamaterjalid:
Foorumi eesmärgi täpsem kirjeldus inglise keeles: EE_RU_Partner Forum – description_2016
Foorumi orienteeruv päevakava inglise keeles: EE_RU_Partner_Forum_Agenda_2016_draft
Foorumi kutse inglise keeles: ENG_invitation
Foorumi kutse Eesti keeles: EST_RUS_kutse
Muu osalemisega seotud info saadetakse registreeritud osalejatele.
Kutse edastaja: Unda Ozolina, Ühise Tehnilise Sekretariaadi juht, Koostöö Programm 2014-2020
Kontaktisik:
Riina Vaap
Mob: +372 5190 4025
Tel: +372 737 7250
riina.vaap@estoniarussia.eu
Sõbra 56, 51013, Tartu, Eesti
Programme Consultant
Joint Technical Secretariat
Estonia-Russia CBC Programme
Regional Development Centre
Enterprise Estonia

NB! Info on jagamiseks kõigile potentsiaalsetele huvilistele!