Kohaliku omaalgatuse programm 2019 kevadvoor on avatud

Kohaliku omaalgatuse programm 2019 kevadvoor on avatud

1. märts 2019

Alates 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor. Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede 1 – kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest.

Toetuse taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid asuvad SA Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel https://uus22.vorumaa.ee/vabauhendused/kop/

 

Kohaliku omaalgatuse programmi taotlused koos kohustuslike lisadega tuleb esitada hiljemalt 1. aprillil 2019 kella 16:30 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee.

Programmi tutvustavad praktilised infopäevad toimuvad:

  • 12.03.2019 kell 15.30-16.30 Värska kultuurikeskuses (Pikk 12, Värska)
  • 13.03.2019 kell 16.00-17.00 Võru Riigimaja IIk saal (Jüri 12, Võru)

Infopäeval osalemiseks registreeru hiljemalt 11.03.2019 aadressil www.bit.ly/KOPinfopäev. 

Lisainfo: Aigi Young, SA Võrumaa Arenduskeskus, tel. 5309 0923, e-post aigi.young@vorumaa.ee