Kogukonnad saavad taas kohaliku turvalisuse tagamiseks raha taotleda

Kogukonnad saavad taas kohaliku turvalisuse tagamiseks raha taotleda

26. okt. 2021

Kogukondliku turvalisuse toetusvooru  eesmärk  on  aidata  kaasa  ühiskonna  kujunemisele,  kus  inimesed  tunnevad  end  vabalt  ja  turvaliselt ning  kus  igaühe  teadliku  panuse  ja  kogukondliku  koostegutsemise  kaudu  on  tagatud  laiemalt  ohtude  ennetamine,  elanikkonnakaitse  ning  nutikas  ja  tulemuslik  reageerimine  õnnetustele,  korrarikkumistele  ja  kuritegevusele.

Eesmärkide saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaste teadmiste ja oskuste kasvu, vähendatakse riskikäitumist ning  arendatakse kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste pakkumist.

Toetatakse tegevusi, mille abil:

  • edendatakse kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel,
  • suurendatakse turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd),
  • aidatakse kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus, ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.
  • Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul.

Toetuse piirsumma on 3 500 eurot.

Kõik vajalikud vormid ja tingimused: https://uus22.vorumaa.ee/heaolu/toetused/

Toetusvoor avatakse 25.10.2021. Taotluste esitamise tähtaeg on 25. november 2021. (hilisemad taotlused hindamisele ei kuulu). Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt ja digiallkirjastatult arenduskeskus@vorumaa.ee.

Taotluste esitamise tähtaeg on 25. november 2021.

Aruanne tuleb esitada 1 kuu jooksul arvates projekti elluviimise lõppkuupäevast.

Projektitaotluse kirjutamisel saab sisulise poole pealt nõu ja abi küsida vabaühenduste konsultandilt: Katrin Volman, katrin.volman@vorumaa.ee, tel 525 1750

Lisainfo: 
Merilyn Viin
projektijuht
tel: 5309 1046
E-post: merilyn.viin@vorumaa.ee