Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas

Olulised kuupäevad:

2022

 • 14. juunil – Projekti avaseminari Kubija hotellis Võrus
 • 24. august kell 8:00 – 17:30 – LÕIM projekti ringsõit Võru maakonnas, registreerumine 18. augustini.
 • 10.oktoobril  – Teenuste disaini seminar Kompetentsikeskuses Tsenter.
 • 27.oktoobril kell 9:00 – 15:30Metoodikaseminar, parimaid praktikaid ootame esitama kuni 22.septembrini. REGISTREERI OSALEJAKS 20.oktoobriks 2022 
 • 28.oktoobril  – Teenuste disaini seminar
 • 10. novembril  – Teenuste disaini seminar
 • 30. novembril  – Teenuste disaini seminar
 • 13. detsembril – Teenuste disaini seminar

Liitu LÕIM listiga!

Võru maakonnas teostatakse perioodil mai 2022 – aprill 2024 projektil “Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas” ehk lühidalt LÕIM, mille raames teostatakse kaardistusuuringuid, viiakse ellu teenuste disaniprotsessi, toimuvad koolitused, teenuste piloteerimine ning tulemuste analüüs.

Võrumaa Omavalitsuste Liit kui projekti koordineerija soovib olla selles protsessis võimalikult avatud, informeeriv ja kaasav. Seetõttu on loodud huvilistele ka infolistiga liitumise võimalus.

Olles infolisti liige on sul võimalus:

 • olla kursis projekti protsessiga;
 • saada kõige kiiremini infot projekti tegevuste tulemuste, sh uurigute tulemuste kohta;
 • olla teadlik enda võimalustest projektitegevustes osaleda;
 • jagada soovi korral oma mõtteid ja sisendeid.

Listiga liikmelisust saab igal ajal lõpetada.

  E-posti aadress, kuhu uudiskirju hakatakse saatma:


  Projektist

  Projekt “Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas” on laiapõhjaline koosloomeprojekt, mille tulemusena rakendatakse Võru maakonnas uusi valdkondade üleseid lahendusi õpilaste koolist väljalangemise riski varajaseks märkamiseks ning õpilaste toetamiseks. Projekti tegevused põhinevad valdkondlikel uuringutel ja innovatiivsetele teenuslahendustel. Õpilastega töötavad spetsialistide koostööd toetatakse erialaste koolituste ning toetavate tugitegevustega.

  Projekti meeskond:

  projekti koordinaator: Kerli Kõiv, kerli.koiv@vorumaa.ee, tel +372 55603988

  kommunikatsioonijuht: Lota Vana, lota.vana@vorumaa.ee. tel +372 53438483

  projektijuhi assistent Kerli Mikson

  koolituste koordinaator: Ülle Tillmann

  uuringute koordinaator: Triinu Kärbla

  teenuste disaini ja piloteerimise koordinaator: Christiana Vaher

  välisekspert: Cristina Kroon (Saksamaa)

  välisekspert Eygló Rúnarsdóttir (Island)

  Projekt on rahastatud summas 376 602 eur Euroopa Majanduspiirkonna ning Norra finantsmehhanismi 2014-2021 toel läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse.

  Ülevaade projekti protsessist annab järgnev joonis:


  Projekti jooksul kavandatavad alla lihthanke piirmäära jäävad hanked:

  • Teenuse disaini protsess, summas kuni 30 000 (sisaldab käibemaksu), perioodil august 2022
  • Tööalane tugi teostajatele ja rakendusmeeskondadele(supervisioonid, coachingud ja kovisioonid), summas 17 720 (sisaldab käibemaksu), perioodil november 2022
  • Digilahenduse tehnilise prototüübi koostamise teenus ja rakendamise tugi, summas 20 000 (sisaldab käibemaksu), perioodil detsember 2022 – jaanuar 2023

  In English:

  The project “Integrated services for the prevention of early school leaving in Võru County” is a broad-based co-creation project, as a result of which new solution-models are implemented in Võru County to detect the risk of early school leaving and to support students. Project activities are based on researches and innovative service solutions. The co-operation of specialists working with students is supported by professional training and support activities.

  Project team:

  coordinator: Kerli Kõiv, kerli.koiv@vorumaa.ee, tel +372 55603988

  communication coordinator: Lota Vana, lota.vana@vorumaa.ee. tel +372 53438483

  coordinator assistant: Kerli Mikson

  coordinator of the trainings and support activities: Ülle Tillmann

  coordinator of the researches: Triinu Kärbla

  coordinator of the service design and piloting: Christiana Vaher

  external expert Cristina Kroon (Germany)

  external expert Eygló Rúnarsdóttir (Iceland)

  The project “Integrated services for the prevention of early school leaving in Võru County” benefits from a € 376 602 grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants.

  The following figure gives an overview of the project process:


  Avaseminar

  Hea Võrumaa laste ja noortega töötav spetsialist!

  Juunis 2022 stardib Võrumaal meie maakonna kõiki omavalitsusi hõlmav kaheaastane protsess “Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas”, mille käigus otsitakse vastuseid, lahendusi ja mudeleid, mis toetaksid laste ja noorte õpihuvi ja toimetulekut ning vähendaksid meie õppijate koolist väljalangemise ohtu.

  Kutsume Teid koos omavalitsuse spetsialistidega osa saama selle protsessi tegevustest ning oma ekspertteadmistega uusi lahendusi rikastama.

  Koosloome protsessi avaüritus toimub 14.juunil Kubija hotellis Võrus.

  Päevakava:

  13:30 lõunaaja suupiste

  14:00 tervitussõnad

  14:15 – 15:15 paneeldiskussioon “Milles peitub laste ja noorte õpihuvi ja toimetulek”

  15:15 – 16:00 Teemakohased mõttekäigud esinejatelt

  16:00 – 16:25 Ülevaade projekti protsessist ja osalusvõimalustest

  16:25 – 17:00 Lõpusõnad, suupisted ja tort

  Palun anna osalusest teada hiljemalt 10.juuniks sellel lingil: https://forms.gle/UCcGSK39pEG9nnQx9


  Kutsume osalema: LÕIM projekti ringsõit Võru maakonnas!

  Osale 24.08 kell 8:00 – 17:30 toimuval ringsõidul Võru maakonnas, mille eesmärk on tutvuda lähemalt Võru maakonnas võimaldavate tegevuste ja teenustega noorte koolist väljalangemise ennetamiseks.

  Õppevisiit on oluliseks sisendiks oktoober 2022 – jaanuar 2023 toimuvale teenuste disaini protsessile, kus otsime  lahendusi tugiteenuste efektiivseks toimimiseks ning noorte koolist väljalangemise ennetamiseks.

  Eelkõige on oodatud osalema need spetsialistid, kes teenuste disaini protsessis osalema hakkavad või seda protsessi positiivselt mõjutada saavad. Seega kui tead enda asutuses kolleegi, kelle puhul arvad, et ta peaks osalema protsessis, siis kutsu ka ringkäigule kaasa ja palu registreeruda.

  Kokku on õppevisiidile kuni 30 kohta.

  Päevakava: 

  8:00 – 9:00 Võru linna võimaluste ja olukorraga tutvumine Võrus. (Ruum täpsustub ja teatakse registreerunutele)

  9:15 – 10:00  Eesti Töötukassa Võru büroo külastus

  11:00 – 12:00 Setomaa valla võimaluste ja olukorra tutvustus Värskas

  12:30 – 13:30 Võru valla võimaluste ja olukorra tutvustus Vastseliina Gümnaasiumis

  Lõuna

  14:30 – 15:30 Rõuge valla võimaluste ja olukorra tutvustus Rõuge Noortekeskuses

  16:00 -17:00 Antsla valla võimaluste ja olukorra tutvustus Kuldres

  17:30 Saabumine Võrru

  Bussisõidu ajal tutvume võimalusel ka Rajaleidja keskuse ning Võrumaa Kutsehariduskeskuse võimalustega.

  Lõuna ja teekonnal pakutavad kohvi- ja värskenduspausid on osalejatele tasuta. Väljasõidu kulud on kaetud Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismi toel läbi Võrumaa Omavalitsuste Liidu projekti “Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas”.

  Palume enda osalus registreerida hiljemalt 18.augustiks SIIN. https://forms.gle/xwk6dGxBe3VvySWDA


  Metoodikaseminar toimub 27.oktoobril (9:00 – 16:00)

  Metoodikaseminarid on hea praktika jagada meie tööelus praktiseeritavat, uusi teadmisi ja oskusi kolleegilt kolleegile.

  Võru maakonna 2022. aasta valdkondadeülene laste ja noorte koolist väljalangemise ennetamise fookusega metoodikaseminar toimub 27.oktoobril (9:00 – 16:00). Asukoht täpsustamisel (Võru linn või selle lähialad). Metoodikaseminar toimub Võrumaa Omavalitsuste Liidu projekti “Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas” raames.

  Kutsume sind, sinu asutust või meeskonda teada andma teemadest, mida oled valmis teistega jagama esitluse või töötoa vormis.  Mõtle, kas sina, sinu meeskond või sinu asutus:

  – praktiseerite midagi süsteemselt uut, mis toetab noorte õpihuvi ja toimetulekut;

  – praktiseerite huvitavaid õppemeetodeid, mis toetavad noorte õpihuvi;

  – olete ellu viinud huvitavate tulemustega projekte;

  – olete õppinud ja kogenud kas Eestis või välisõppevisiitidel midagi, mille jagamine oleks väärtuslik ka kolleegidele;

  – olete teinud valdkondlikku uuringut või analüüsi, mille tulemused oleksid ka teistele kasulikud;

  – või hoopis midagi muud, mis on valdkonnale kasulik.

  Oodatud on eelkõige haridus-, noorsootöö ja huvihariduse, sotsiaal-, õiguskaitse- ja tervisevaldkonna ideed.

  Oodatud on ideed ametnikelt, lasteaedadelt, koolidelt, huvikoolidelt, noortekeskustelt, õpetajatelt, õpilastelt, noortelt, noorsootöötajatelt, treeneritelt ja ringijuhtidelt, tugispetsialistidelt, sotsiaaltöötajatelt ja lastekaitsespetsialistidelt, kooliõdedelt, arstidelt, politseinikelt jne. Anna sellest ideekorjest teada oma kolleegile.

  Palun anna teada oma ideest/ettepanekust seda küsimustikku täites kuni 22.septembrini.

  https://forms.gle/itz76pGP3XVfhHbs5  Projekti kajastused meedias

  15.juuni 2022 Võrumaal alustas mahukas koolist väljalangemist ennetav projekt Lõuna-Eesti Postimees https://lounapostimees.postimees.ee/7545743/vorumaal-alustas-mahukas-koolist-valjalangemist-ennetav-projekt
  16.juuni 2022 Võrumaal alustas mahukas koolist väljalangemist ennetav projekt Ring fm https://ringfm.treraadio.ee/uudised/18865/vorumaal-alustas-mahukas-koolist-valjalangemist-ennetav-projekt
  16.juuni 2022 Võrumaal alustas mahukas koolist väljalangemist ennetav projekt Lõunaeestlane https://lounaeestlane.ee/vorumaal-alustas-mahukas-koolist-valjalangemist-ennetav-projekt/