Vunki Mano! metoodikaseminar laste ja noortega töötavatele spetsialistidele 

Vunki Mano! metoodikaseminar laste ja noortega töötavatele spetsialistidele 

27. sept. 2022

Head laste ja noortega töötavad spetsialistid ja nende arengukeskkonda mõjutavad osapooled!

Kutsume teid osa saama metoodikaseminarist 27.oktoobril 2022.

Metoodikaseminarid on hea võimalus jagada meie tööelus praktiseeritavat, uusi teadmisi ja oskusi kolleegilt kolleegile. Võru maakonna 2022. aasta valdkondadeülene laste ja noorte koolist väljalangemise ennetamise fookusega metoodikaseminar toimub

27.oktoobril (9:00 – 15:30) Võru Kreutzwaldi Koolis (Kooli 7, Võru linn).

Metoodikaseminar on Võrumaa Omavalitsuste Liidu projekti “Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas” üks tegevus. Projekt on rahastatud summas Euroopa Majanduspiirkonna ning Norra finantsmehhanismi toel läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse.

Protsessi juhivad Sotsiaalse Innovatsiooni Laborist Rasmus Pedanik ja Jaan Aps ning protsessis osalevad omavalitsuste 5-liikmelised meeskonnad ning esindajad maakodlikest partnerorganisastioonidest.

Päevakava:

8:30 Kogunemine Võru Kreutzwaldi Kooli aulas

9:00 Sissejuhatus päeva

9:05 – 9.45 Minni Aia-Utsal “Kuidas toetada vaimset tervist ja heaolu“

Töötoad I: 10:00 – 10.45

Töötoad II: 11:00 – 11:45

Lõuna 11:45 – 12:30

Töötoad III: 12:30 – 13:15

Töötoad IV: 13:30 – 14:15

Paus 14:15 – 14:30

Tagasiside ja info aulas: 14:30 – 15:30

Palun anna teada oma osalusest hiljemalt 20.oktoobriks 2022 sellele lingil: REGISTREERI END SIIN

PS! Ühe töötoa mahutavus on 20 inimest. Selle arvu täitumisel kaob töötoa valik registreerumisel. Iga osaleja saab valida kokku 4 töötuba.

Kiirematel on rohkem valikuid.

Info: Kerli Kõiv, Võrumaa Omavalitsuste Liit, tel 55603988, email: kerli.koiv@vorumaa.ee

 

Käsitletavad teemad: 

 • Eneseregulatsioonioskuse toetamine läbi metakognitiivse refleksiooni. Katrin Saks, Tartu Ülikool
 • Sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamine. Katrin Saks, Tartu Ülikool
 • Juhtumipõhine võrgustikutöö erivajadusega lapse toetamisel. Koostöö perega, KOV-ga, tugispetsialistidega, erivajadustega lastele/noortele suunatud koolidega, huvikoolidega jt huvitegevuse pakkujatega. Marju Medar, Tallinna Ülikool
 • Abivajava noore/lapse märkamine ja toetamine. Lapse erivajadusest lähtumise õppetöö planeerimisel. Marju Medar, Tallinna Ülikool
 • Karjääritoe meetodid. Eesti Töötukassa
 • Tulevikuoskuste õpetamise võimalused lasteaias – lapsest lähtuva projektõppe valguses. Räägime teemadel- mis on lapsest lähtuv mõtteviis; täidesaatvad funktsioonid, kui tulevikuoskuste alus. Võru Okasroosikese Lasteaed
 • Kogemuslugu tähendusliku õppimise ja enesejuhitud õppimise oskusi toetava programmi loomisest. Võrumaa Kutsehariduskeskus
 • Lapsevanema rollid – vanemal on täita 40 rolli. Metoodika tutvustab, aitab mõista rollide sisu, selgitab konflikte, jõustab vanemaid. Pille Raudam, Antsla vald
 • CARe metoodika. Veronika Varep, Johannes Mihkelsoni Keskus
 • Rõuge Koostöökeskuse loomine ja praktika. Grete Heinaste. Rõuge Koostöökeskus
 • Õpioskuste kursuse loomine ja praktika. Kadri Treial, Psühhobuss OÜ
 • E-psühholoogi võlu ja valu ning kuidas aidata last, kui psühholoogi teenust koolis ei ole. Tiia Linnas. Osula Põhikool
 • LÕIM projekt – kellele ja milleks? Kerli Kõiv, Võrumaa Omavalitsuste Liit
 • Enesejuhitud õppimine – kontseptsioon, faktorid ja mõõdikud. Kerli Kõiv, Võrumaa Omavalitsuste Liit/Tartu Ülikool