WiFi4EU: EL rahastab avalikus ruumis tasuta traadita interneti pakkumist: algab registreerumine

WiFi4EU: EL rahastab avalikus ruumis tasuta traadita interneti pakkumist: algab registreerumine

20. märts 2018

Euroopa Komisjon avas täna WiFi4EU veebiportaali. Kõiki Euroopa omavalitsusüksusi kutsutakse registreeruma enne mai keskele kavandatud esimest projektikonkurssi, et saada võimalust kasutada ELi rahastust tasuta WiFi levialade rajamiseks.

Programm WiFi4EU pakub omavalitsusüksustele 15 000 euroseid vautšereid WiFi levialade loomiseks avalikus ruumis, sh raamatukogudes, muuseumides, avalikes parkides, väljakutel. Nagu kinnitas president Jean-Claude Juncker, on algatuse WiFi4EU eesmärk „varustada 2020. aastaks kõigi Euroopa külade ja linnade põhilised avaliku elu keskused tasuta traadita internetiühendusega.“

Omavalitsusüksused võivad kasutada WiFi4EU vautšereid WiFi seadmete (traadita interneti juurdepääsupunktide) ostmiseks ja paigaldamiseks nende valitud kohaliku avaliku elu keskustesse. Võrgu ülalpidamiskulud kannavad omavalitsusüksused.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip ütles: „Avades täna WiFi4EU portaali, astume me konkreetse sammu, et aidata omavalitsusüksustel pakkuda tasuta WiFit. Kuigi see on oluline edusamm, innustan ma ühtlasi Euroopa Parlamenti ja nõukogu viima lõpule telekommunikatsiooniseadustiku ettepaneku menetlemise, et tagada kiire internetiühendus kogu Euroopa Liidus. See hõlmab üleeuroopalist sagedusalade kooskõlastamist ja Euroopale vajalikesse ülisuure läbilaskevõimega võrkudesse investeerimise jõulist stimuleerimist.“

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel lisas: „Algatus WiFi4EU annab kogu ELis avalikus ruumis tuhandetele Euroopa kodanikele tasuta juurdepääsu internetile. Tänu programmile WiFi4EU saavad kohalik kogukonnad võimaluse tuua internetiühendus kodanikele lähemale, võimaldades neil digiteerimise lõputuid võimalusi täiel määral kasutada. See on konkreetne samm digitaalse ühtse turu väljaarendamise suunas.“

ELi eelarves on kuni 2020. aastani eraldatud 120 miljonit eurot avaliku tasuta WiFi teenuse seadmestiku rahastamiseks 8000 omavalitsusüksuses kõigis liikmesriikides ning Norras ja Islandil.

Kuidas WiFi4EU vautšerit taotleda?

  • Registreerimise etapil peaksid omavalitsused alates 20. märtsil 2018 registreeruma portaalis www.WiFi4EU.eu.
  • Taotluse esitamise etapil, mis algab 2018. aasta mai keskel, käivitatakse esimene projektikonkurss ja registreerunud omavalitsusüksused saavad esitada taotluse esimese 1000 WiFi4EU vautšeri saamiseks (igaüks 15 000 eurot). Vautšereid jagatakse sooviavalduste laekumise järjekorras.
  • Vahendite eraldamise etapil kuulutab komisjon, järgides geograafilise tasakaalu põhimõtet, välja 1000 omavalitsusüksust, keda rahastatakse esimese projektikonkursi raames. Iga osalev riik saab vähemalt 15 vautšerit.
  • Lähima kahe aasta jooksul käivitatakse veel neli WiFi4EU projektikonkurssi.

Programmi WiFi4EU raames rahastatavaid võrke saab kasutada tasuta ning neis ei koguta reklaami- ja isikuandmeid. Rahastatakse üksnes neid võrke, mis ei dubleeri era- või avaliku sektori poolt juba pakutavaid sama kvaliteediga tasuta teenuseid samas avalikus ruumis.

Taust

Nagu president Juncker 2016. aasta septembris oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus teatas, on algatus WiFi4EU osa ulatuslikust ELi telekommunikatsioonieeskirjade ümberkorraldamisest ning hõlmab uusi meetmeid, et rahuldada eurooplaste suurenevaid internetiühenduse vajadusi ja edendada Euroopa konkurentsivõimet.

EL on kiiresti saavutanud olulised kokkulepped: selle aasta 15. juunil 2017 kadusid kogu ELis rändlustasudveebisisu kaasaskantavusvõimaldab Euroopa tarbijatel alates 2018. aasta algusest kasutada oma koduriigis tellitud teenuseid (filmid, muusika, videomängud või e-raamatud) ka teistes ELi riikides reisides ning 700 MHz sagedusala hakatakse kasutama 5G ja uute võrguteenuste arendamiseks.

Digitaalse ühtse turu strateegia valdkonnas, mis on üks Junckeri komisjon peamisi prioriteete, käivad läbirääkimised rohkem kui 14 seadusandliku ettepaneku üle. Komisjon on kutsunud Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles kõik juba esitatud ettepanekud kiiresti läbi vaatama.

Lisateave

Küsimused ja vastused