“Vunki Mano!” Loometalgud tulevad kuuendat korda!

“Vunki Mano!” Loometalgud tulevad kuuendat korda!

2. aug. 2022

Sel sügisel 23.- 24. septembril toimuvad kuuendad Vunki Mano! Loometalgud Setomaal. Loometalgud ehk kogukonna häkaton on koosloomise vorm, mille tulemusena tekib ühine vaade kogukonna probleemidele ja nende innovatiivsetele lahendustele. Kogukonna liikmetele on loodud ühine aeg ja ruum 48h jooksul kogukonna kitsaskohtade ja lahenduste kallal töötamiseks.

Ettevalmistustega sügisesteks loometalguteks alustatakse 22. augustil Zoomi keskkonnas toimuva seminariga. Ettevalmistaval seminaril teeb ettekande Johannes Jauhiainen, Helsingi linnavalitsuse kommunikatsiooni osakonnast teemal “Helsingi linna näide kaasava eelarve rakendamisest ja selle tulemustest”. Tallinna Ülikooli avaliku halduse lektor ja kohaliku omavalitsuse uurija Kersten Kattaiga võetakse fookusesse küsimused: “Kas kohalik omavalitsus on oma aja ära elanud ja millised on tuleviku omavalitsuse väljakutsed?”

Osalema on oodatud kohalike omavalitsuste ametnikud, volikogude-, komisjonide liikmed ning aktiivsed kogukonnaliikmed, kes elavad Võrumaal või on hetkel oma kodukohast eemal, aga soovivad oma kodukoha arengus kaasa rääkida. Väga oodatakse kaasa mõtlema ka noori, et kuulda, mida pakuvad välja noored oma kogukonna elu paremaks korraldamiseks.

Uuendusena on sel aastal osalemas omavalitsused teemadega, mis edendaks mõnd omavalitsuse jaoks olulist teemat, protsessi, mis täna vajab just selles omavalitsuses kodanike ja teiste osapooltega avatud ning sisukat arutelu.

Vunki Mano! Loometalguid on tunnustanud Eesti Külaliikumine Kodukant ja Vabaühenduste Liit ning idee loometalgutest on levinud Võru maakonnast väljapoolegi.

Loometalgutel on arendatud ideid, mis tänaseks on jõudnud reaalsete tegevusteni ning toimivad edukalt tänaseni. Toredate näidetena võib tuua näiteks hiljuti avatud setokeelse lasteaiarühma või Võru maakonna mahekokkuleppe.

Vunki Mano projektijuht Kristi Vals kutsub liituma Vunki Mano kogukonnaga näiteks Facebookis, et olla kogu protsessiga kursis algusest lõpuni. Vals julgustab: “loometalgud on avatud kõigile, kes soovivad kaasa mõelda kodukoha arengus, olles ise idee esitaja või hea tugi ideede arendamisel või peale loometalguid idee elluviimisel.”

Seminari toimumist toetavad: MTÜ Võrumaa Partnerluskogu, Leader Group, Võrumaa Arenduskeskus. Projekti rahastab Euroopa Liidu Horizon 2020 teadus ja innovatsiooni programm lepinguga nr 959420.