“Võta ise ette” häkaton minifirmadele

“Võta ise ette” häkaton minifirmadele

2. sept. 2021

Viie tunni jooksul oma äriidee ja prototüübini!

Võrumaa Arenduskeskus koostöös Võru Kesklinna Kooli ning Junior Achievementi´ga korraldab minifirmadele mõeldud ideede genereerimise häkatoni.

“Võta ise ette“ on 5 tunnine koolitus ettevõtlusest ja minifirmade loomisest põhikooli III astme
õpilastele. Selle käigus tutvutakse ettevõtlusega, ettevõtjale vajalike oskustega, JA Eesti minifirma
programmiga, tehakse 5- liikmelistes rühmades viie tunni jooksul läbi ettevõtte loomine, alustades
äriidee välja töötamisest kuni prototüübi esitluseni. „Võta ise ette“ koolitust viivad läbi JA Eesti noored töötajad.

„Võta ise ette“ on õppimine tegevuse kaudu. Koolitusel vahelduvad terav mõttetegevus mõnusate mänguliste vahepalade ja praktilise tööga. Päeva lõpuks on igal grupil valmis suur ülesanne ehk idee prototüüp. Äriidee läbimõtlemist toetavad väiksed ülesanded ja lühiloengud, mis annavad prototüübi loomiseks vajalikke teadmisi. Prototüüpi testitakse ja lõpuks esitletakse rühmatöö tulemusi kõigile osalejatele. Koolituse käigus omandatakse teadmisi ettevõtlusest, loovusest, meeskonnatööst, minifirma asutamisest ja tegevusest.

Orienteeruv päevakava:
9:45-10:00 Kogunemine
10:00-11:05 Päeva tutvustus. JA Eesti ja Minifirma programmi tutvustus
Ettevõtja ja ettevõtlikkus. Ettevõtjalik mõtlemine. Innovatsioon.
Kuidas sünnivad ideed? Mida teevad minifirmad?
11:05-11:30 Meeskonnamäng
11:45-12:35 Ajurünnak idee leidmiseks, äriidee kirjeldus, idee visualiseerimine.
12:35-13:00 Prototüübi loomine
13:00-14:00 Lõuna
14:00-14:55 Esitluse koostamine, müügiargumentide leidmine
14:55-15:40 Toodete müügiesitlused, hääletamine
15:40-15:50 Edasised sammud minifirmaga
15:50-16:00 Kokkuvõte, lõpetamine

Registreerida saab kuni 17.septembrini SIIN 

Täpsem lisainfo: Eliis Ermel, noorte ettevõtlikkuse koordinaator

Võrumaa Arenduskeskus

Tel: + 372 521 7705

E-post: eliis.ermel@vorumaa.ee