Võrumaa vabakonna ümarlauad

Võrumaa vabakonna ümarlauad

28. juuli 2014

MTÜ-dega suheldes on mitmelt poolt tulnud tagasiside, et tuntakse puudust MTÜ-de omavahelisest järjepidevast suhtlusest ja koostööst. Üksikuid koolitusi on, aga neil ei ole piisavalt aega üksteisega suhtlemiseks. Seepärast on plaanis alustada sügisel ümarlaudade sarjaga, kus kombineeritakse koolituskomponent aruteluga. Kui huvi on piisav siis on plaanis kevadel ümarlaudadega jätkata.

Igal kohtumisel antakse aega inimestele omavahel suhtlemiseks ja minnakse edasi mõne esimesel kohtumisel välja kooruva teemaga, et ümarlauad omavahel siduda ja jõuda võimalike koostööalgatusteni. Lisaväärtusena on plaanis kasutada võimalikult palju kohapealset ressurssi nii inimeste, toitlustuse kui kohtade näol. See annab võimaluse tutvuda oma maakonna MTÜ-dega.

I kohtumine on plaanis 16. septembril Juba Külaseltsis. Ümarlaua viib läbi MTÜ konsultant koos Võrumaa Arenguagentuuri juhi Ivika Nõgeliga. Kasutatakse avatud ruumi meetodit. Teemaks on Võrumaa MTÜ-de vajaduste kaardistamine, et selgitada välja, mis on need vajadused, mida saaks lahendada koostöös. 

II kohtumine on 14. oktoobril Pikakannus. Päeva läbiv teema on MTÜ omatulu teenimise viisid. Indrek Ülper MTÜ-st Abikäsi räägib, kuidas ära kasutada MTÜ eeliseid sotsiaalse ettevõtlusega alustamisel ja mis on kõige paremad sotsiaalse ettevõtluse vormid MTÜ-dele. Samuti klientide valikust, kellele teenuseid osutada. Ave Tamra räägib sellest, kuidas koguda annetusi ühingu Pikakannu Kooli Areng näitel – eesmärgid, võimalused, kitsaskohad, õnnestumised, seadusandlik taust. Alari Rammo EMSL-st käsitleb tulumaksusoodustusega nimekirja teemasid: mida uut toob 2015. aasta soodustuse taotlejale ja nimekirjas olijale, mis muutub stipendiumide maksmisel ja mis võiks muutuda, kuidas vaidlustada keeldumisi. Alari Rammo ettekanne ja küsimustele vastamine on planeeritud Skype´i teel. 

III kohtumine toimub 20. jaanuaril MTÜ-s Võluvõru. Peateema – mida toovad erinevad rahastusvõimalused? Kuna uus rahastamisperiood on lähenemas teeme ülevaate hetkel teadaolevatest rahastamisvõimalustest kodanikeühendustele. Infole järgneb arutelu, milliseid koostööprojekte saaks algatada, võttes arvesse MTÜde vajadused ja uue programmperioodi rahastusvõimalusi. Registreerimine kuni 15. jaanuarini lingil: http://mty.arenduskeskused.ee/event/1674.html#signupforms 

Lisainfo: tel 78 68 367, 525 1750 või evelyn@vorumaa.ee.

Koolituse toimumist toetavad Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja Siseministeerium: 

EL Sotsiaalfond-VaikeEAS reg_areng_oige_vaike