Võrumaa tegusate kodanike tunnustamine 2015

Võrumaa tegusate kodanike tunnustamine 2015

3. nov. 2015

Kõik need 15 inimest on andud endast tükikese Võrumaa heaks. On suurepärane, et nende panust on märgatud ning nad on leidnud tunnustust oma kogukonna, valla või lihtsalt heade inimeste käest. Nüüd on Sul võimalus Võrumaa tegusate kodanikega ka põgusalt tuttavaks saada ning öelda, kes võiks Sinu arvates esindada Võrumaa kodanikuühiskonda võttes vastu maavanema tänukirja Võrumaa Vabaühenduste Päeval 28. novembril Võru Kultuurimajas Kannel. Anna oma valikust teada SIIN. Hääletamine on avatud ka Võrumaa raamatukogudes. Hääletamine lõpeb 12. novembril 2015.

TUULI JA VELLO PÄHN

Vello Pähn on Võru valla Juba Külaseltsi asutaja, eestvedaja ja hing. Abikaasa Tuuli on Vello tugevaim abiline ja toetaja. Üheskoos on perekond Pähn pannud aluse külaseltsi loomisele, edendanud külaelu, viinud ellu külakoja idee, mis käesolevaks ajaks on valminud ja tihedas kasutuses. Samuti korraldab perekond Pähn seltsi liikmete kaasabil iga-aastaseid üritusi alates jaanipeost, Teeme ära talgutest kuni jõulupidudeni. Tänu Pähnade perele on tekkinud kokkuhoidev ja sõbralik kogukond ning aktiivne külaelu.

Tuuli on Juba Külaseltsi haldjas – ta on heatahtlik, teotahtlik, vastupidav, õrn, tantsuline, hea kaasalane ning elab ja toimetab kuskil seal Juba küla metsade keskel ning on hoitud ja kaitstud oma meespere poolt. Kuna inimene ise on õnnelik ning teab heaolemise tunnet, siis oskab ta seda ka teistega jagada. Aitäh Tuuli, et jagad meile parimat- tunnet kuidas olla hea ning kuidas tunda rõõmu tehtust. Kui miskit korda läheb, siis Tuuliga koos tunned sellest mitmekordselt rõõmu. Ta lihtsalt on selline. Haldjas.

MARTIN MARK

Tänuväärne panus piirkonna aktiviseerimisel ja inimeste inspireerimisel, silmapaistev tegevus Võrumaa maine kujundamisel.

EVE TÄHT

Eve Täht teeb ülisuurt tegu noorte harimise teel Kaitseliidu Võrumaa Malevas. Tema töö on hargnenud erinevatesse maakonna koolidesse . Töös on süsteem. Töös on järjepidevus. Tööga on haaratud väga suur hulk koolinoori. Kaasatakse õpetama erinevate valdkondadee esindajaid. Tehakse lastele õppelaagreid. Ainuke organisatsioon, kes õpetab koolilast elus toime tulema ja elus püsima. 

LEILI VÄISA

Lisaks põhitööle Lusti Lasteaias on Leili panustanud väga palju oma vabast ajast Tantsuseltsile Pärliine, teinud palju vabatahtlikku tööd aitamaks noori, kellel enese abistamise teostus puudub, kas pere vähese toetuse tõttu või majanduslikult rasketest oludest tingitult. Oma heatahtliku tegevusega on tema abil juhtunud nii mõndagi imetlusväärset!

MERIKE ÕUN

Juba mitu aastat on Merike silma paistnud ja oma tegevusega mõjutanud väga paljusid võrumaalasi. Merike korraldab aastaringselt hulgaliselt sordi- ja liikumisüritusi, mis on avatud absoluutselt kõikidele. Ja just inimeste soov nendest üritustest osa võtta on pannud ka inimesed regulaarselt ennast liigutama. Ei ole kahtlustki, et Merike on rohkem panustanud võrumaalaste heasse tervisesse kui keegi teine!

Ma ei tea kust see naine selle energia võtab? Seda positiivsust ja energiat lihtsalt ei jagu ainult üritustele, mida ta korraldab vaid seda jätkub ka üritustel osalejatele ning ka neile, kes koos temaga seda vankrit vedama peavad.

JÜRI LUIK

Tähelepanu ja tunnustust väärib Jüri Luige pühendunud tegevus vabatahtlikuna Kirumpää linnuse heaks, tunnustan teda Kirumpää linnuse territooriumi pideva hooldamise ja korrastamise eest. See koht läheb korda inimestele, kes armastavad ajalugu ning kes on linnusel kohapeal käinud. Ja tegelikult piisab Jürile ka sellest, kui minnagi lihtsalt Kirumpää kõrgemale linnuse veerele ning lihtsalt olla, mõelda ja tunda end hästi. Mina lisaksin juurde, et minge jah Kirumpääle ning kui üles jõuate öelge kasvõi mõttes: ” Aitäh, Jüri, et selle koha korras hoiad.”

HEINO PALL

Tegemist on mehega kes omab kogukonnas olulist rolli oma uudsete mõtete ja ideede jagamisel ning kohalike inimestega läbi arutades viib neid ka ellu. Heaks näiteks on käesoleval aastal tema poolt algatatud Rõuge valla esimese naabrivalve piirkonna loomine. Ta panustab piirkonna arengusse, on osalenud Rõuge valla uue arengukava koostamise külaelu töörühma koosseisus. Olles Rõuge valla Savioru ja Tialase küladele külavanemaks, Rõuge valla Tervisenõukogu liige ja MTÜ Südamest eestvedaja, näitab, et tegemist on aktiivse Võrumaa kodanikuga. Tubli pereisa, kelle ühtehoidvasse perre kuulub lisaks emale kaks poega ja kaks tütart.

MERIKE KAPP

Haanja vallas tegutseb seltskonna lauluring “Rüärääk”. Lauluringis osaleb 16 Haanja valla inimest. Lauluringi juhendajaks on Merike Kapp. Tema eestvedamisel koguneme igal neljapäeval Haanja rahvamajja. Kokkusaamine kestab 3-4 tundi. Esmalt laulame, siis tantsime ja samas vahetame ka aktuaalseid teemasid kokkamisel, kodukaunistamisel jne. Merike on organiseerinud meile maakonna eakatele mõeldud üritustest osavõttu. Laulsime Kääpal, tantsisime Kandle aias jne. Aastal 2016 Merikese eestvedamisel soovime osaleda Uma pidol. Ta on panustanud aktiivselt meie kodanikuühiskonda, sest ta oskab meid koos hoida muusika ja rõõmuga. Merike väärib tunnustamist – meile on ta Tegus Kodanik!

HELGER KAVANT

Soovime tunnustada Antsla vallas elavat tegusat kodanikku Helger Kavantit, kes on loonud Võrumaale ainulaadse¬ teatrimaja Vana- Antsla mõisa aita. Tahame tänada teda selle suure töö eest, mida ta on teinud selle jaoks, et rikastada piirkonna kultuurielu ja andnud uue elu mõisa aidale. Alustada algusest, siis aastal 2014 tõi Helger esimese suveteatri etenduse oma suvekoju Villikesele. Valmistas ette perfektselt koha, kus nautida Polygon teatri etendust „Meeletu”. Usume, et ei liialda, kui ütleme, et kõik etendusel osalejad – nii näitlejad kui pealtvaatajad – nautisid igat minutit etendusest ja kogu seda ümbritsevat kooslust. Talvel vürtsitas Helger Antsla valla kultuurielu sellega, et tõi kultuurimajja professionaalse etenduse „Väävelmagnooliad”. Taas olid pealtvaatajad pisarateni liigutatud etenduse sisust ja professionaalsusest ning äärmiselt tänulikult Helgerile, kes meile seda võimaldas. Lisaks etendus veel armas lasteetendus „Lumejänesed”. Kuid siiski ülisuure töö on ta teinud hetkel Vana-Antslas mõisaaidas, mille ta on rentinud 6 aastaks, et kutsuda külla professionaalseid näitlejaid ja pakkuda kohalikule mõnusaid teatrielamusi. Kui palju tööd ja vaeva on Helger ja loomulikult ka tema pere näinud, et korrastada ait ja aida ümbrus, et oleks võimalik etendusi anda, muu hulgas rajanud uue muru. Sel aastal oli esimeseks etenduseks Vana-Antslas Polygon teatri etendus „Palju õnne argipäevaks”, mille 8 etendust olid kõik täissaalidele välja müüdud. Taas olid tänulikud etendusel osalejad ja samuti ka külla tulnud näitlejad ning lavastaja. Helger jääb silma oma kohusetundlikkuse, perfektsuse ja südamlikkusega – kui ta midagi teeb, siis ikka südamega! Aitäh Helger, et meil olemas oled, Antsla vallale ja kogu Võrumaale mõnusat kultuuri pakud ning kogu Eestimaale näitad, et ka maal on täisväärtuslik elu!

ATS VIRUMÄE

Väga paljud Võrumaal toimunud orienteerumise, suusatamise ja jooksu-kõnniüritused jääksid hätta või toimumata, kui Ats oma väärtuslikku aega ei panustaks radade ja võistluskeskuste sättimiseks, ettevalmistamiseks ja lõpuks ka asjade kokkukorjamiseks. Aitäh, Ats spordirahva ja liikumisharrastajate nimel!

EVLIN HOOLE

Soovime Evelini tunnustada Parksepa aleviku laste ja noorte huvitegevuse arendamise ning pikaajalise pühendunud töö eest Parksepa aleviku elu edendamisel. Evelin on MTÜ Kodukotus Parksepa SÄDEINIMENE. Evelin on MTÜ Kodukotus Parksepa kodulehe koostaja ja administraator ning mtü´le Facebooki konto looja ja administraator. Tänu Evelini järjekindlale tegevusele on MTÜ Kodukotus Parksepa tegemiste ja ümbruskonnas toimuvaga kaasatud lapsed ja noored. Kanariku keldris plikaringi juhendajana on Evelin lastele ja noortele neidudele pakkunud mitmekülgset meisterdamist, kutsunud külla põnevaid külalisi ja teinud huvitavaid väljasõite. Laste tegevustesse on kaasatud ka emasid ja vanaemasid. Plikaringi tööd on igal aastal esindatud Võru valla käsitöönäitusel. Laste tehtud jõulukaardid jõuavad aleviku üksikute eakate kingikotti. 2013.a projekti „Kanariku käsitöö” raames võeti õpitubade tööst osa kogu perega. Novembrikuine õpituba „Traadi- ja pärlitööd” oli lülitatud vabakondade ühisnädala üritusse „Põnevad ühisüritused üle Eesti ja Sinu kodukohas”. Tänu Evelini kirjutatud projektidele on saanud Parksepa laste avalik mänguväljak 2013.a uue ronila ning 2014.a kiigekomplekti, keksumängu ja rattahoidja, 2015.a prügikastiga kiikpingid. Koos plikaringi laste ja nende vanematega osaletakse igal aastal aleviku ja mänguväljaku heakorratalgutel. Evelin on aktiivselt osalenud ja aidanud koos perega organiseerida traditsioonilist pereüritust Parksepa Perepäev. Evelin on 2014. ja 2015. aasta perepäeva üks eestvedajatest, perekohviku ja heategevusliku õnneloosi korraldaja. Evelin on tegus ja tubli noor naine, kelle panus Parksepa aleviku edendamisse väärib tunnustust.

ENE AEDMAA

Plaani paikkonna arengu ja edasiliikumise hing ning eestvõtja. Lisaks sellele, et Ene näitab ise üles initsiatiivi ürituste korraldamisel, innustab ta ka teisi paikkonna inimesi osalema.

AIRI HALLIK-KONNULA

Airi tänuväärsel ettevõtmisel ei toimuks pea ühtegi üritust Urvaste Külade Seltsis. Lisaks on ta valla volikogu aktiivne liige ja juhib Pokumaad. Pokumaa tegevus on muutunud paari aastaga huvitavaks ja harivaks. Tähtpäevadel on alati Edgar Valteri teemalised näitused, teatrietendused, lastele käelised tegevused. Pokumaa tegevustesse on haaratud ka Urvaste Külade Selts. Nii ongi ühe inimese toimetused tihedalt läbi põimunud mitmes valdkonnas. Urvaste valla kultuurikomisjoni ühehäälne otsus oli esile tõsta just Airi Hallik-Konnula.

LIANA ALLAS

Liana Allas töötab Antsla valla Linda raamatukogu juhatajana. Lisaks raamatukogu töö korraldamisele on Liana südameasjaks kujunenud piirkonna noorte ja täiskasvanute innustamine õppimisele ning laiemalt enesearengule. Liana võtab aega, kuulab ära, julgustab, jagab informatsiooni. Lisaks on ta korraldanud väikeseid seminare hariduse, õppimise ja enesearengu teemadel. Liana haarab kinni võimalustest ja teeb endast oleneva, et luua võimalusi piirkonna inimeste jaoks ning selle läbi ergutab neid, kes muidu jääksid passiivseks ja koju.

TIINA PLOOM

Tiina on peaaegu kaks aastat pühendanud arvatavasti kogu oma vaba aja fotoringi “Märkajad” toetamisele. Seda nii moraalselt kui ajaliselt. Olles abiline erinevate laagrite, ekskursioonide ning talgute korraldamisel. Tema on nn taustajõud, ilma kelleta Märkajate grupp poleks ehk jõudnud sinna, kus täna ollakse. Märkajad on Antsla Gümnaasiumi juures tegutsev loodusfotograafia ja loodusõppe ring, mille eesmärgiks on meid ümbritseva looduse märkamine, selle võimlaikult loomupärane jäädvustamine läbi fotosilma ning tundmaõppimine. 29. oktoobril said Märkajad tunnustuse osaliseks Vabariiklikul Haridusfestivalil. Tulla 90 Eesti eduloo seast kolme parema hulka on väga hea tulemus ja annab tegutsejatele motivatsiooni, jätkata veel paremini, uute ideedega ja anda võimalust rohkematele huvilistele. Tavaliselt märgatakse ja tunnustatakse tippe, neid kes tunduvad olevat need, tänu kellele on midagi saavutatud ning vaat, et olulisemgi tegutseja, antud juhul Tiina, on jäänud märkamata.

———————————————————————————

Lisaks tegusate kodanikele, tunnustatakse sel aastal ka silmapaistvaid ühendusi ja ettevõtteid, kes on neid toetanud. Tunnustuse saajad tehakse teatavaks Võrumaa Vabaühenduste Päeval.

Suur kummardus neile, kes on häid inimesi ja tegemisi märganud ning leidnud aega neist ka meile teada anda! Aitäh – Antsla Vallavalitsus, Ester Tamm, Haanja Vallavalitsus, Hendrik Noor, Hillar Irves, Rõuge Vallavalitsus, Kadri Kõiv, Kalev Joab, Merike Õun, Piret Haljend, Riina Paat, Ruth Toots, SA Võru Pensionäride Päevakeskus, Sale Sokk, Sõmerpalu Vallavalitsus, Virve Üprus, Ülle Pärnoja!

Yhisnadal inimesed_wv