Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoorud

Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoorud

19. märts 2009

Meede 1 Elukeskkonna parandamine

Alameede- Kohaliku kultuuripärandi säilitamine – taotlusvoor avatud 09.02.- 23.03.2009

Meetme raames toetatakse projekte mille eesmärgiks on koostöö ja omaalgatuse suurendamine, kohaliku kultuuripärandi säilitamine ja arendamine.

Toetust saavad taotleda tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.

Alameede– Külakogukondade algatusvõime tugevdamine elukeskkonna parandamisel- taotlusvoor avatud 09.03- 20.04.2009

Meetme raames toetatakse projekte, mis aitavad tõsta kohalike kogukondade iseseisvat toimetulekut, algatusvõimet ja suutlikkust oma elukeskkonda säilitada, taastada ja arendada.

Toetust saavad taotleda tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.

Meede 2 Elanike oskuste ning piirkonna ressursside rakendamine ettevõtluses

Alameede- Maapiirkonna ettevõtluse ja tugiinfrastruktuuri arendamise toetus- taotlusvoor avatud 26.01-09.03.2009

Meede on suunatud ettevõtjate koostöö suurendamisele läbi ühisturustuse ja ühise tootearenduse. Samuti on toetavad infrastruktuuri investeeringud ettevõtluse seisukorra parandamiseks.

Toetust saavad taotleda tegevuspiirkonnas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.

Alameede– Väiketootmisettevõtte toetus- taotlusvoor avatud 09.03- 20.04.2009

Meede on suunatud konkurentsivõime tõstmisele ja tootmisele lisandväärtuse andmisele (tootearendus, uute tehnoloogiate ja toodete kasutuselevõtt).

Toetust saavad taotleda tegevuspiirkonnas tegutsevad väikeettevõtjad, FIEd.

Meede 3 Noorte potentsiaali toetamine ning kaasamine kogukonda- taotlusvoor avatud 09.02- 23.03.2009

Meetme raames toetatakse tegevusi, mis aitavad kaasa noorte aktiivsuse ja võimete arengule, toetavad noorte suuremat sidusust kogukonnaga. Toetatakse koostöös elluviidavate laagrite, spordivõistluste, õppereiside jms. korraldamist.

Toetust saavad taotleda tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused.