Võrumaa omavalitsused asutasid sihtasutuse koostööks ja arendustegevusteks haldusreformijärgses maakonnas

Võrumaa omavalitsused asutasid sihtasutuse koostööks ja arendustegevusteks haldusreformijärgses maakonnas

17. aug. 2017

Täna, 17. augustil asutasid kõik kolmteist Võru maakonna omavalitsust ning hetkel veel Põlva maakonda kuuluv Orava vald koostöö- ja arendusorganisatsiooni sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus.

Võrumaa Arenduskeskuse loomist ajendas käimasolev riigi- ja haldusreform, millega suunatakse seni maavalitsuse poolt täidetavad maakonna arendus-, rahvatervise, turvalisuse ja kultuurivaldkonna ülesanded omavalitsustele ühiseks täitmiseks. Aasta lõpus ühineb loodava arenduskeskusega ka riigi poolt asutatud maakondlik arenduskeskus SA Võrumaa Arenguagentuur. Samuti lähevad loodavale keskusele üle paljud Võrumaa Omavalitsuste Liidu senised tegevused.

„Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus on tuleviku omavalitsuste koostöö süda. Ühelt poolt oli uue organisatsiooni asutamine sunnitud käik, et võtta üle haldus- ja riigireformi järel kaduvate organisatsioonide ülesanded. Teiselt poolt on see aga väga kaalutletud samm, et tugevdada Võrumaad ning ühendada arendusülesanded ja -vastutus ühte organisatsiooni kokku. Ülesannete konsolideerimisega soovivad omavalitsused vältida senisest killustatusest tingitud probleeme,“ rääkis kuni jaanuari lõpuni sihtasutuse juhatajaks määratud Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Mailis Koger.

Vastloodud organisatsiooni põhikirjajärgne eesmärk on maakonna ja selle ettevõtluse terviklik ning süsteemne arendamine, toetades erinevate teenustega era-, avaliku- ja kolmanda sektori organisatsioone ning üksikisikuid.

Esialgse kontseptsiooni kohaselt kuulub loodavasse organisatsiooni 15 ametikohta. Ühinemise järel tulevad SA Võrumaa Arenguagentuuri töötajad loodavasse sihtasutusse üle, ülejäänud ametikohtade täitmiseks toimuvad aasta lõpus konkursid.

Lisainfo:
Mailis Koger
Võrumaa OL juhatuse esimees
Tel 5305 5555
mailis@vorumaa.ee