Võrumaa MTÜ-de ümarlaud, II kohtumine

Võrumaa MTÜ-de ümarlaud, II kohtumine

30. sept. 2014

Head Võrumaa vabaühenduste liikmed!

Suur tänu kõigile, kes osalesid esimesel ümarlaual! Ootan nii teid kui ka uusi huvilisi teisele ümarlaua kohtumisele, mis toimub 14. oktoobril 2014 kell 10-16 Pikakannu koolis.

Päeva läbiv teema on MTÜ omatulu teenimise viisid. Ave Tamra räägib sellest, kuidas koguda annetusi ühingu Pikakannu Kooli Areng näitel – eesmärgid, võimalused, kitsaskohad, õnnestumised, seadusandlik taust. Indrek Ülper MTÜ-st Abikäsi räägib, kuidas ära kasutada MTÜ eeliseid sotsiaalse ettevõtlusega alustamisel ja mis on kõige paremad sotsiaalse ettevõtluse vormid MTÜ-dele. Samuti klientide valikust, kellele teenuseid osutada. Arutleuringis minnakse edasi esimesel ümarlaual üles kerkinud küsimustega. Päeva lõpetuseks käsitleb Alari Rammo EMSL-st tulumaksusoodustusega nimekirja teemasid: mida uut toob 2015. aasta soodustuse taotlejale ja nimekirjas olijale, mis muutub stipendiumide maksmisel ja mis võiks muutuda, kuidas vaidlustada keeldumisi. Alari Rammo ettekanne ja küsimustele vastamine on planeeritud Skype´i teel.

Registreerumine kuni 10.oktoobrini: http://mty.arenduskeskused.ee/event/1484.html

 EAS-Sisemin logod-valgel_CMYK_reg_toetuseks300dpi_vaikeEL Sotsiaalfond-Vaike