Võrumaa Kutsehariduskeskuses saab õppida väikeettevõtluse erialal.

Võrumaa Kutsehariduskeskuses saab õppida väikeettevõtluse erialal.

10. sept. 2010

Uus õppimisvõimalus ettevõtjatele – väikeettevõtluse eriala Võrumaa Kutsehariduskeskusest!

Väikeettevõtluse erialal on võimalik õppima asuda nii tegutsevatel kui tulevastel ettevõtjatel. Ettevõtlushariduse omandamiseks on Võrumaa Kutsehariduskeskusesloodud riiklikud õppekohad, õppimine on tasuta ning kutseõppe tasemel on õppeaeg 1 aasta.

Väikeettevõtluse erialal omandatakse teadmised ja praktilised oskused majandusest, organisatsioonist ja juhtimisest, õigusest, äriplaani koostamisest, majandusarvestusest ja maksundusest, raamatupidamisest, ärisuhtlemisest ja -eetikast, turundusest, õpitakse erialaseid võõrkeeli (inglise, saksa, vene keel), infotehnoloogiat jpm ettevõtjale vajalikku.

Õppimisvõimalused on paindlikud ning lisaks erinevatele õppevormidele saab õppekava läbimiseks arvestada juba omandatud ettevõtluskogemusi ja läbitud täienduskoolitusi (selleks on õppeasutustes kasutusel VÕTA süsteem).

Avaldusi õppekohtadele kandideerimiseks saab esitada kutsehariduskeskusesse 30.septembrini. Dokumentide vastuvõtt toimub peahoones (P121). Lisainfo kodulehel www.vkhk.ee ja telefonil 7850825 (nõustaja).

Kohtumiseni Võrumaa Kutsehariduskeskuses!