Võrumaa Arenguagentuuri peamised koostööpartnerid

Võrumaa Arenguagentuuri peamised koostööpartnerid

13. jaan. 2011

Võru Maavalitsus                                                                          

Võrumaa Omavalitsuste Liit                                                           

Võru Linnavalitsus                                                                                                                          

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus        

Kodanikuühiskonna Sihtkapital                                                                                 

Maakondlikud Arenduskeskused üle Eesti                                        

MTÜ Võrumaa Turismiliit                                                                                                      

Võrumaa Kutsehariduskeskus    

Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER        

MTÜ Kagu-Eesti Puiduklaster                                    

MTÜ Võrumaa Talupidajate Liit 

SA Lõuna-Eesti Turism 

MTÜ Setomaa Valdade Liit 

Võrumaa koolid 

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 

MTÜ Võluvõru

MTÜ Kodukant Võrumaa

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda 

Pihkva Kaubandus-Tööstuskoda 

Vidzeme Arenguagentuur