Võrumaa Arenguagentuur kuulutab välja Võru maakonna meenekonkursi

Võrumaa Arenguagentuur kuulutab välja Võru maakonna meenekonkursi

27. dets. 2017

Meenekonkursi eesmärgiks on laiendada valikut Võru maakonnas pakutavatest meenetest, mis seovad meie piirkonna külalisi toredate elamustega ning on meeldejäävaks kingiks ja meenutuseks ummamuudu kandist.

Konkursile ootame ennekõike meeneid, mis iseloomustaksid uut Võru maakonda, Vana-Võromaa ja Setomaa looduslikku ja kultuurilist eripära.

Meenekonkurss toimub kahes osas:

I Ideevoor

Voor on lõppenud. Töid sai esitada kuni 31. jaanuarini 2018.

II Meenevoor

Meeneid ootame konkursile kahes kategoorias:

  1. Esindusmeene (ostuhind kuni 25 €/tk)
  2. Turismimeene (ostuhind kuni 5 €/tk)

Kõnekas ja meeldejääv meene võiks väljendada piirkonna looduslikku ja kultuurilist eripära (Vana-Võromaa või Setomaa kultuuriruum), olla ajendatud kohalikust sümboolikast, seotud kohalike kommete ning pärimusega, valmistatud kohalikust materjalist/toorainest. Võimalusel lisada meenele lugu või legend. Nii esindusmeenetel kui turismimeenetel võiks olla praktiline väärtus. Oluline on läbi mõelda ka pakend. Meene loomisel tuleks arvestada, et meeneid oleks edaspidi võimalik toota suhteliselt lühikese aja jooksul ja erinevates kogustes. Konkursile ootame ennekõike nende meistrite või tootjate töid, kes suudavad hiljem tagada meenete pideva tootmise.

Kultuurilist eripära kajastava meene puhul lisab väärtust võro- või seto keele kasutamine, Vana-Võromaale või Setomaale iseloomuliku sümboolika kasutamine, meene valmistamine käsitööna Vana-Võromaa või Setomaa piirkonnas.

Vana-Võromaa sümboolika https://wi.ee/tegemise/vana-voromaa-aronguprogramm/vana-voromaa-mark/
Setomaa sümboolika https://www.setomaa.ee/kogukond/setomaa-sumboolika
Võrumaa tunnusmärk https://uus22.vorumaa.ee/projektid/vorumaa-tunnusmark/

Mõlema kategooria auhind on meenetellimus 500 euro väärtuses.

Konkursikomisjonil on õigus välja anda eripreemiaid.
Komisjonil ei ole kohustust kõiki preemiaid välja anda.

  • Sobiva meene olemasolul on Võru linnal plaan välja anda eripreemia meene autorile, kelle meene põhineb Võru linnaga seotud legendil. Võru linna legendid on leitavad www.voru.ee/et/legendid.

Töö esitamise tingimused:

  • Koos meenega esitage kinnine ümbrik, mille sees on autori kontaktandmeid (nimi, telefon, e-post). Ümbriku peale lisage töö nimetus ning meene kategooria (esindusmeene või turismimeene).
  • Konkursile esitatavate meenete hulk ühe esitaja kohta ei ole piiratud. Osaleda võivad nii ettevõtted, eraisikud kui ka ühendused.
  • Konkursile esitatavate meenete hulk ühe esitaja kohta ei ole piiratud. Osaleda võivad nii ettevõtted, eraisikud kui ka ühendused.

Võru maakonna meenekonkursi võitjad valib välja Võrumaa Arenguagentuuri juhataja poolt kinnitatud komisjon (käskkirja alusel) kuhu kuuluvad Võrumaa Arenduskeskuse esindaja ja projektijuht, Võru Instituudi esindaja, Vana-Võromaa käsitöö asjatundja, Setomaa Käsitöökogu esindaja, MTÜ Setomaa turism esindaja, MTÜ Võrumaa Turismiliit esindaja, kõikide Võru maakonna omavalitsuste esindajad, kaks Võru maakonnas tegutseva ettevõtte esindajat.

Ideedevooru komisjon hindab ideid 13.02.2018, meenevooru komisjon hindab meeneid 4.04.2018.
1.05-30.06 on Võrumaa Turismiinfokeskuses avatud näitus Võru maakonna meenekonkursile laekunud töödest, tööde eksponeerimisel viidatakse autorile/ meistrile.

Konkursi tulemused kuulutatakse välja 1. mail turismihooaja avamisel Võrumaa Turismiinfokeskuses.

Välja valitud töödest/meenetest koostatakse pdf-kataloog ning konkursi võitnud meeneid on võimalik edaspidi soetada Võrumaa Turismiinfokeskusest.
Konkursil osalenud tööd tagastatakse omanikele perioodil 1. juuli – 31. august 2018.

Konkursitöid meenevooru saab esitada kuni 30. märtsini 2018, kell 16.00 Võrumaa Turismiinfokeskusesse aadressil Jüri tn 12.