Võrumaa Arenduskeskus ootab kandidaate Võru maakonna aasta isa tunnustamiseks (tähtaeg 25. oktoober)

Võrumaa Arenduskeskus ootab kandidaate Võru maakonna aasta isa tunnustamiseks (tähtaeg 25. oktoober)

30. sept. 2019

Läheneva isadepäeva eel kutsub Võrumaa Arenduskeskus esitama kandidaate Võru maakonna aasta isa aunimetusele.

Võru maakonna aasta isa kandidaadiks võib üles seada Võru maakonnas elava isa, kelle perekonnas kasvab või on üles kasvanud vähemalt kaks tublit last, kes väärtustab perekonda, on pühendunud oma ametile ning on heaks eeskujuks ka ühiskonnas. Aasta isa kandidaate võivad esitada kõik, nii pereliikmed ja tuttavad kui kohalikud omavalitsused, asutused ning organisatsioonid.

Võru maakonna aasta isa aunimetuse andmise statuut ja taotluse vorm on leitav Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel. Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud Võrumaa Arenduskeskuse e-posti aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused palume saata märksõnaga „Võru maakonna aasta isa“ Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru. Taotluste esitamise tähtaeg on 25. oktoober 2019.

Tänavuse aasta isa kuulutab arenduskeskus välja isadepäeval, 10. novembril Võru Kandles toimuval isadepäeva kontserdil. Aasta isa tiitlit on Võru maakonnas välja antud alates 2005. aastast. Eelmisel aastal pälvis selle tunnustuse nelja lapse isa Jaan Randvere.  

Lisainfo: Aigi Pall, kultuurispetsialist, tel 5912 9200, e-post aigi.pall@vorumaa.ee