Võrumaa Arenduskeskus jagas Eesti Vabariigi 104. aastapäeva eel Võru maakonna kõrgemaid autasusid

Võrumaa Arenduskeskus jagas Eesti Vabariigi 104. aastapäeva eel Võru maakonna kõrgemaid autasusid

23. veebr. 2022

SA Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu esimees Ülo Tulik ja juhatuse liige Tiit Toots andsid üle Võru maakonna vapimärgi, teenetemärgid ja tänukirjad. Kõrgeima tunnustuse pälvisid Vello Saar, Aarne Leima, Merike Õun ja Maie Pau.

Võru maakonna vapimärgi pälvis Vello Saar järjepideva, pikaajalise ja eduka panuse eest Võru maakonna ettevõtluse ja turismisektori arendamisse ning kogukonna toetajana. Vello Saar on olnud üle 30 aasta Värska Kuurortravikeskuse juht. Viimane suurem saavutus on koostöös Tartu Ülikooli teadlastega ravimineraalveest nina- ja kurgusprei TSILK turule toomine. Toode aitab tutvustada nii Setomaad kui Võrumaad üle kogu Eesti. See on ainuke toode maailmas, kus täispikk kasutusjuhend karbis on olemas ka seto keeles. Tegemist on maailma esimese looduslikust mineraalveest valmistatud nina- ja kurguspreiga. Vello Saar panustab aktiivselt kohaliku elu arengusse. Ta on piirkonna suurim tööandja, spordi- ja kultuurielu toetaja, aidanud käivitada „Noored maale“ toetusprogrammi ning on Seto Kongressi peavanem.

Võru maakonna teenetemärgid pälvisid Aarne Leima, Merike Õun ja Maie Pau.

Aarne Leima on pühendunud Luhamaa nulga elu arendaja ning seto kultuuri hoidja ja edendaja. Ta on võtnud enda südameasjaks kujundada piiriäärsest vaiksest kandist tegusa ja toimeka nurga, mida iseloomustab tugev ühtehoidmine, aktiivne tegutsemine ja kogukonna kooskäimine. 14. jaanuaril avati Aarne eestvedamisel külaplatsile Luhamaa külatare.

Merike Õun on pikaajaline Võru maakonna spordielu ja sporditraditsioonide ning tervislike eluviiside hoidja ning edendaja. Tema panus Võru maakonna inimeste tervislike eluviiside hoidmisel ja maakonna spordielu rikastamisel on hindamatu. Aastate jooksul on tema ellu kutsutud ja korraldatud üritustele leidnud tee tuhanded inimesed, tema eestvedamisel toimuvad maakondliku spordivõistlused enam kui 20 spordialal, tema eest veetud heategevusliku Võromaa Spordipuhvetiga toetatakse noorsportlasi.

Maie Pau on pikaaegne ja väärikas Võru maakonna rahvakultuuri ja rahvatantsutraditsioonide hoidja, kultuurimälu talletaja ning kultuurielu edendajana. Ta alustas tööd rahvatantsuõpetajana juba 1972. aastal. Tema rühmad on osalenud kõikidel üldtantsupidudel, paljudel festivalidel nii kodu- kui välismaal. Hindamatu on Maie Pau panus Võrumaa rahvatantsupidude üldjuht-lavastajana ning Võru Folkloorifestivali kunstilise juhinna.

Võrumaa Arenduskeskuse tänukirja pälvisid Tiiu Pihla pikaajalise, pühendunud töö eest Vana-Vastseliina piirkonnas raamatukogutöö ja kultuurielu rikastamisel, Vaike Rätsepp pikaajalise, pühendunud töö eest Tsolgo raamatukoguhoidja ja kultuurielu eestvedajana, Ivar Traagel tulemusliku ja silmapaistva töö eest Vastseliina Piiskopilinnuse arendamisel ja juhtimisel ning Vastseliina piirkonna kultuurielu rikastamisel, Riina Paat pikaajalise, järjepideva panuse eest Eesti Punase Risti Võrumaa Seltsi eestvedamisse esmaabiõppe- ja koolituste korraldamisel, Ülle Viitkin pikaajalise tegevuse eest Kääpa Põhikooli õpilaste ja koolipere spordi- ja hariduselu edendamisel, Kalev Annom pikaajalise panuse eest Võru maakonnalehe väljaandmisesse ja arendamisse.

Eesti Vabariigi aastapäeva traditsiooniline kontsert-aktust toimus Võru kultuurimajas Kannel. Viiruse levikust tulenevalt oli kohale kutsutute arv piiratud, kuid kõigil huvilistel oli võimalus sündmusest osa saada Youtube’i ja Facebooki vahendusel. Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots pidas seekord oma kõne võru keeles: „Avvuasi om täämbä saista ti iin ka ku nelläs võro keele iistkõnõlõja. Ma olõ täämbä kimmämb ku kunagi varramba, et just mi uma kiil om seo, miä meile keerolidsõl aol tukõ pakk. Kiilt ei saa kultuurist lahuta. Nä piät elämä kuun. Ütenkuun omma nä ka kimmä mi alalõjäämise tugisamba.“

Kontsert-aktuse „KÜLA ELAB“ lavastas meie maakonna tuntud tantsuõpetaja, mitmete võimlemispidude lavastaja Tea Kõrs.

Fotol: Ülo Tulik, Merike Õun, Maie Pau, Vello Saar, Vaike Rätsepp, Kalev Annom, Tiiu Pihla, Ivar Traagel, Aarne Leima, Tiit Toots. Pildistas Margus Muts.

Lisainfo:
Kristi Vals
kultuurispetsialist
SA Võurmaa Arenduskeskus
5912 9200
kristi.vals@vorumaa.ee