Foto Kadi Kriit_Võrumaa Arenduskeskuse ja Tallinna Ülikooli koostöö raamlepingu allkirjastamine 18.06.2021