Võru Turismiinfokeskus ühendati Võrumaa Arenguagentuuriga

Võru Turismiinfokeskus ühendati Võrumaa Arenguagentuuriga

14. apr. 2009

Alates 1.aprillist 2009 tegutseb Võru Turismiinfokeskus sihtasutuse Võrumaa Arenguagentuur kooseisus.

Turismiinfokeskuste üleandmise maakondlikele arenguorganisatsioonidele algatas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus eesmärgiga võimaldada maakondadel turismiinfokeskuste tööd senisest paremini korraldada. Võrumaa Turismiinfokeskuse töökorralduses ülevõtmise tulemusena suuri muudatusi ei toimu – samaks jäävad nii asukoht kui ka külastajatele osutatavad teenused. Kuivõrd SA Võrumaa Arenguagentuuri ülesandeks on ka turismiarendustegevuste koordineerimine maakonnas, mille elluviimisega tegeleb turismikoordinaator, siis teostunud muudatus võimaldab turismiarendustööd maakonnas senisest veelgi tõhusamalt korraldada. Infokonsultandi tööd Võru Turismiinfokeskuses jätkab Margita Musting.