Võru maakonna omavalitsused leppisid kokku mahetooraine osakaalu suurendamises haridusasutustes

Võru maakonna omavalitsused leppisid kokku mahetooraine osakaalu suurendamises haridusasutustes

18. sept. 2020

Võru maakonna omavalitsused, SA Võrumaa Arenduskeskus ja MTÜ Setomaa Liit sõlmisid 18. septembril hea tahte kokkulepe kohaliku, tervisliku ning maheda toidu ja tooraine suuremaks kasutamiseks Võru maakonna haridusasutustes. Eesmärk seati, et aastaks 2024 on Võru maakonna omavalitsuste haridusasutustes pakutavas toidus mahetooraine vähemalt 20 protsendi ulatuses.

Lisaks lepiti kokku arengusuundades ja tegevustes, kuidas seda eesmärki saavutada. Olulisel kohal on maakonna inimeste teadlikkuse tõstmine tervisliku elukeskkonna vajalikkusest ja võimalustest, maheda ja keskkonnasõbraliku toidu- ning põllumajandustootmise motiveerimine ja eelduste loomine ning toidujäätmete vähendamine avaliku sektori hallatavates toitlustusasutustes. Eelnimetatud tegevussuunad toetuvad Euroopa rohekokkuleppes toodud eesmärkidele: puhtam loodus ja mullastik, lühemad tarneahelad ja väiksem jalajälg ning jätkusuutlikum elu- ja looduskeskkond.

„Idee võtta mahetooraine kasutusele Võru maakonna haridusasutustes tuli meie kogukondadelt, selle mõtte, et maakondlikult kokku leppida ühine eesmärk mahetooraine kasutamiseks haridusasutustes saime täpselt aasta tagasi omavalitsuste ühiselt õppereisilt Taani ja Rootsi. Seatud eesmärk aitab kaasa kohaliku, tervisliku ning maheda toidu kasutuselevõtule avaliku sektori toitlustuses ning seeläbi suureneb meie laste ning meie endi heaolu. Lisaks annab seatud eesmärk meie ettevõtjatele võimaluse oma tooteid võimalikult lühikese tarneahelaga tarbijale üle anda,“ ütles Võrumaa Arenduskeskuse juhuatuse liige Tiit Toots.

Setomaa Liidu juhatuse esimehe Margus Timmo arvates on tänane kokkulepe väärt panus Võru maakonna tulevikku: „Iga inimene soovib elada õnnelikult. Õnn tähendab tervist, toetavat elu- ja looduskeskkonda ning hakkama saamist. Täna sõlmitud kokkulepe toetab neid eeldusi. Kokkulepe tähendab vähem raiskamist ja reostust, rohkem tervena elatud aastaid, elu kooskõlas looduse ja inimestega. Võru maakonda toob see juurde noori peresid, kes soovivad pakkuda oma lastele puhast elukeskkonda ja õnnelikku elu.“

Kokkuleppe sõlmimisele järgnes seminar „Kohalik omavalitsus tervisliku ja keskkonnateadliku mahetoitlustuse edendajana“. Seminari arutlusringis „Mida tähendab mahetooraine kasutamine toitlustajale, ettevõtjale, peredele kogukonnale?“ osalesid Antsla, Rõuge ja Setomaa valla ning Võru linna esindajad.

Lisainfo:
Tiit Toots
juhatuse liige
Võrumaa Arenduskeskus
tel 514 5985

Kaja Kesküla
projektijuht
Setomaa Liit
tel 5695 3206