Võru maakonna kogukonnad ja ettevõtjad ootavad koostöös Tallinna Ülikooliga välisüliõpilasi   

Võru maakonna kogukonnad ja ettevõtjad ootavad koostöös Tallinna Ülikooliga välisüliõpilasi   

11. juuli 2022

Võrumaa Arenduskeskus teeb koostööd Tallinna Ülikooliga, et toetada välistudengite üliõpilasvahetust Eestis. Välistudengid Itaaliast, Hispaaniast, Hollandist ja Saksamaalt kohtuvad piirkonna kogukondade esindajatega ning viivad läbi oma vaatluspraktikat vastuvõtvates organisatsioonides. Üliõpilased täidavad oma vaatluspäevikut ning osalevad aktiivselt piirkonna kogukondlikes tegevustes.

Praktika tulemusel valmib praktikaaruanne, milles kajastatakse kogukondade arengule suunatud soovitusi. Välisüliõpilastele on praktika periood kavandatud ajavahemikule 15.august kuni 24. detsember 2022 ning maksimaalne üliõpilaste arv on kuni 5 üliõpilast

Koostöö võimalus tekkis, kuna Tallinna Ülikool on partner Erasmus+ projektis „KNowledgE alliance for Social Innovation in Shrinking villages“ (KiNESIS). Projekti KiNESIS üheks eesmärgiks on hajaasutuse piirkondades kogukondade kaasamises ja  ettevõtluses uute teadmiste vahetamine nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasemel.

Juuni lõpus külastasid KINESIS võrgustiku ülikoolide ja koostööpartnerite Võru maakonna ettevõtjaid, et tutvuda piirkonna koostööpartneritega ning kavandada üliõpilasvahetust.

Loe täpsemalt: https://www.tlu.ee/en/yti/news/kinesis-visit-estonia