Võru maakonna esindajad käisid õppereisil Kaunase piirkonnas

Võru maakonna esindajad käisid õppereisil Kaunase piirkonnas

19. nov. 2019

11.- 13. novembrini tutvusid Võru maakonna kohalike omavalitsuste juhid ja Võrumaa Arenduskeskuse esindajad Leedu Kaunase piirkonna kohalike omavalitsuste ja regionaalse arenduskeskuse tööga. Õppereisil kohtuti  Kaunase piirkonna omavalitsuste esindajatega, mille käigus saadi ülevaade Leedu regionaalsest ja kohalike omavalitsuste haldussüsteemist. Kaunase Kaubandus-Tööstuskoja esindaja tegi ülevaate väikese ja keskmise suurusega ettevõtluse toetamisest Kaunase piirkonnas. Kaunase piirkond on WHO tervisevõrgustiku liige, mistõttu tutvuti ka Garliava esmatasandi tervishoiu keskuse tööga. Külastati Brištonase ja Jonava omavalitsusi ning saadi ülevaade Kaunase vabamajandustsoonist.