Võru- ja Põlvamaa MTÜde mentorklubi 2013

Võru- ja Põlvamaa MTÜde mentorklubi 2013

3. juuni 2013

Nimi: Võru- ja Põlvamaa MTÜde mentorklubi

Eesmärk: Keskkonna loomine kogemuste vahetamiseks ja süstemaatiliseks organisatsiooni arendamiseks grupimentorluse kaudu, mille tulemuseks on avalikes huvides tegutsevate ambitsioonikate ühenduste  juhtimisvõimekuse ja professionaalsuse kasv. Programm toetab piirkondade võrdset arengut ja aitab kaasa kodanikuühiskonna arengule.

Sihtgrupp: Eestis registreeritud ja vähemalt 2 aastat tegutsenud Võru ja Põlvamaa MTÜd

Tulemus: Mittetulundusühenduste institutsionaalse võimekuse ja professionaalsuse tõus, sh ühenduste tegutsemisvõimekuse ja jätkusuutlikkuse suurenemine ning ühiskonnas heategevuse ja kogukonna hüvanguks tehtava töö väärtustamine.

Rahastaja: Programmi toetab EAS Euroopa Sotsiaalfondi ja Siseministeeriumi eraldatud vahenditest

Kontaktisik: Margit Lukka, tel 525 1750, margit@vorumaa.ee