Lisa_3_Taotlusvorm meetmele_Investeeringud ja kogukonnateenuste arendami…