Arenduskeskuse nõukogu otsus nr 1-1.1_10 Tegusate kodanike ja ühenduste tunnustamise statuut