Alustava mittetulundusühingu baaskoolitus

23. ja 24. märtsil ning 3. aprillil toimub kolmest koolituspäevast koosnev mittetulundusühenduste baaskoolitus, mille eesmärgiks on maakonnas tegutsevate vabaühenduste juhtide kasvanud võimekus organisatsiooni igapäevasel juhtimisel ning arendamisel.

Osalemistingimused: 
Täida registreerumisvorm hiljemalt 11. märtsiks. Registreerumisvormis olevate motivatsiooniküsimuste põhjal tehakse osalejate valik koolitusele hiljemalt 16. märtsiks. Kõikide registreerunud inimestega võetakse ühendust!

KOOLITUSE KAVA

I päev: Elujõulise MTÜ kavandamine
Aeg: reede, 23. märts kell 10:00-17:15
Koht: TSENTER – Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus, Pärna tee 1, Väimela, Võru vald, Võru maakond
Koolitaja: Kaidi Holm
Eeltöö: loe enne koolitust põhjalikult läbi oma ühingu põhikiri ja mittetulundusühingute seadus ning võta võimalusel põhikiri koolitusele kaasa.

Teemad:

 • MTÜ olemus ja õiguslik staatus
 • Mittetulunduühinguõiguse eripära
 • MTÜ ja selle tegevuste strateegiline kavandamine
 • Arengukava koostamine
 • MTÜ juhtimisorganid ja nende funktsioonid
 • Juhatuse liikmete õigused, kohustused ja vastutus
 • MTÜ liikmed
 • MTÜ asutamisprotseduur

II päev: MTÜ tegevuste käivitamine
Aeg: laupäev, 24. märts kell 10:00-17:15
Koht: TSENTER – Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus, Pärna tee 1, Väimela, Võru vald, Võru Maakond
Koolitaja: Kaidi Holm

Teemad:

 • Hea valitsemine ja kaasamine
 • Kommunikatsioon
 • Asjaajamine ja dokumendihaldus
 • Ühingu põhikiri
 • MTÜ tegevustega kaasnevad õigussuhted
 • Lepingute sõlmimine

III päev: MTÜ raamatupidamine
Aeg: teisipäev, 3. aprill kell 10:00-17:15
Koht: TSENTER – Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus, Pärna tee 1, Väimela, Võru vald, Võru Maakond
Koolitaja: Siiri Einaste

Teemad:

 • MTÜ tegevusega seotud kulude ja tulude planeerimine
 • Eelarve koostamine ja rahavoogude prognoosimine
 • Raamatupidamise korraldamine
 • Ülevaade majandusaasta aruandest
 • MTÜ tegevusega kaasnevad maksud
 • Maksuvabad kulud ja hüvitised

Tunnistus:
MTÜ baaskoolituse läbimise kohta väljastatakse tunnistus neile, kes on osalenud kõigil kolmel koolituspäeval.

Maksumus:
Baaskoolitusel osalemise tasu on 25 eurot inimese kohta, mis sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Lõunapausid on iga osaleja enda kulul. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust. Koolituse läbiviimist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Võimalik on osaleda ka eraldi, kas ainult kahel esimesel koolituspäeval või ainult raamatupidamiskoolitusel, sel juhul on koolituspäeva maksumus 10 eurot.

KOOLITAJAD

Kaidi Holm on Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ juhataja, juhtiv koolitaja ja konsultant. Kaidil on nii pedagoogiline (Jyväskylän Opettajakorkeakoulu) kui ka õigusalane (Tartu Ülikool) kõrgharidus ja põhjalikud kvaliteedijuhtimise alased teadmised (Tallinna Tehnikaülikool) ning üle 15-aastane kogemus mittetulundusühingute ja sihtasutuste juhtorganite liikmete koolitamisel ja nõustamisel. Seniste koolituste põhiteemadeks on olnud hea valitsemine, juhtimise juriidika, eesmärgikeskne strateegiline planeerimine, projektijuhtimine, arengukavade koostamine, juhatuste pädevus- ja kompetentsusmudelite loomine ning organisatsioonide enesehindamissüsteemide disain. Kaidi on välja töötanud mitmeid metoodilisi materjale MTÜ ja SA juhatuse töö parendamiseks ja hindamiseks ning on kirjutanud muuhulgas Hea valitsemise käsiraamatu ühenduste juhtidele.

Siiri Einaste on Majanduskoolituse OÜ juhataja, konsultant ja koolitaja. Siiri omab töökogemust raamatupidamises, finants- ja projektijuhtimises, erinevate toetuste taotlemises ja toetustaotluste menetlemises, äriplaanide koostamises, eksperdina tööhõiveprojektides ning mitmetes avaliku-, mittetulundus- ning erasektori koostööprojektides. Tal on koolitaja- ja nõustamiskogemused alates 1995.a., on läbinud andragoogi (täiskasvanute koolitaja) koolitusprogrammi ja omab NLP Practitioner sertifikaati.