Vabaühingu projektitaotluse koostamise juhend

Vabaühingu projektitaotluse koostamise juhend

18. veebr. 2015

Soovitused vabaühingutele toetuse saamise eeltööks, tulemusliku projekti koostamiseks, taotlusvormide täitmiseks, mõju hindamiseks ja aruannete koostamiseks.

Koostas Agu Laius. Nõustasid Mari-Liis Dolenko, Merlin Sepp ja Sirle Domberg, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK), Jaan Aps, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik.

Juhend eesti keeles.

Juhend vene keeles.