Vabaühenduste tegevusse vabatahtlike kaasamise suutlikkuse tõstmise taotlusvoor

Vabaühenduste tegevusse vabatahtlike kaasamise suutlikkuse tõstmise taotlusvoor

6. juuli 2012

Vabaühenduste tegevusse vabatahtlike kaasamise suutlikkuse tõstmise taotlusvoor.

Taotluste esitamise tähtaeg on 22. august 2012 kell 15.00

Taotlusvooru raames toetatakse vabaühenduste tegevuses püsivalt osalevate vabatahtlike oskuslikule kaasamisele suunatud projekte, mille eesmärkideks on:

– vabaühenduste tegevuses enamate, sh senisest erineva profiiliga vabatahtlike teadlik kaasamine ja kinnistamine;

– vabatahtlike leidmise, juhendamise ja motiveerimise suutlikkuse kasv vabaühendustes;

– vabatahtliku tegevuse olulisuse teadvustamine ühiskonnas.

Toetatava projekti eelduseks on vabaühenduse poolt eelnevalt koostatud vabatahtlike värbamise kava, mis esitatakse taotlusvormi sees. Toetatava projekti tulemusena peab vabaühenduses käivituma regulaarne vabatahtlike kaasamine ühingu põhikirjaliste eesmärkide elluviimisele kaasaaitavatesse tegevustesse ning nende kinnistamine ühingu tegevusse.

Täpsem info: 

http://www.kysk.ee/?s=945