Ütle Sina, kes on Võrumaa tegusaimad kodanikud, silmapaistvaimad ühingud ja nende toetajad 2016!

Ütle Sina, kes on Võrumaa tegusaimad kodanikud, silmapaistvaimad ühingud ja nende toetajad 2016!

12. okt. 2016

Hea võrumaalane!
Taas on kätte jõudnud märkamise ja tunnustamise aeg. Kiidame inimesi, kes omavad kogukonnas olulist rolli kas mõtte või tegudega,
tunnustame ühendusi, mille tegevus piirkonnas on olnud tänuväärne, silmapaistev ja teistele eeskujuks
ning märkame ettevõtteid, mis on toetanud vabaühenduste tegevust!

Tunnustame inimest:
– kes omab kogukonnas olulist rolli kas mõtte või tegudega
– kes on panustanud piirkonna arengusse
– kes on aktiivne ja koostööaldis
– kes ühendab kogukonda
– kes on panustanud vähemalt ühe vabaühenduse töösse

Tunnustame ühendust:
– mille tegevus piirkonnas on olnud tänuväärne
– mis on teistele ühendustele eeskujuks
– mis on aidanud oluliselt kaasa erinevate sektorite tulemuslikule koostööle

Tunnustame ettevõtet:
– mis on toetanud vabaühenduste tegevust rahaliselt või mõnel muul moel
– mis on loonud, hoidnud ja/või innustanud koostööd era- ja mittetulundussektori vahel

Kui sa tead selliseid inimesi, ühendusi ja ettevõtteid, siis leia aega öelda mõni hea sõna!
Tunnustusi ootame kuni 31. oktoobrini ankeedi kaudu, mille leiate SIIT.
või postiaadressile SA Võrumaa Arenguagentuur, Jüri 12, Võru.
Tunnustamisüritus leiab aset 24. novembril Georgi hotelli restoranis Postmark.
Lisateave: Evelyn Tõniste, evelyn@vorumaa.ee, 525 1750

* Kandidaate saavad esitada nii kohalikud omavalitsused, äriühingud, üksikisikud kui ka mittetulundusühingud ise.
* Tunnustuse saajad valitakse töögrupis, kuhu kuuluvad Võrumaa Arenguagentuuri, Võru Maavalitsuse, Võrumaa Omavalitsuste Liidu, Võrumaa Partnerluskogu, Võru Linnavalitsuse ja Eesti Kodanikuajakirjanduse Seltsi esindajad.
* Võrumaa kodanikuühiskonna tunnustamist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.