Uma söögi laat tulõ jäl

10. nov. 2017

Timahavanõ Uma Meki suurlaat tulõ seo puulpäävä Võro spordikeskusõn. Joba katsas kõrd peetävä laadu pääle om uuta sadakund söögikraami müüjät Vanalt Võromaalt ja kavvõmbalt kah.

«Päämidselt väikeisi tuutjidõ laadu pääl saa osta egäsugumast söögikraami. Paiga pääle omma tulõman Uma Meki kaubamärgi söögikraami tuutja, a tulõjit om ka Pärnumaalt, Lätist, Peipsi veerest,» selet’ laadu kõrraldaja, Võromaa talopidäjide liidu söögikoordinaator Froschi Esta.

Päält kauplõmisõ saa laadu pääl üten lüvvä mitmõn tüütarõn ja latsilõ omma kõrraldõdu eräle tegemise. Lisas tetäs kauplõjilõ koolitus, kon opatas, kuimuudu umma kaupa parõmbalõ turunda.

Uma söögi nätäl Tal’nan

Inne laatu oll’ Uma Meki söögi nätäl Tal’nan. Orava kandi ettevõttõl Mahlaveskil om Tal’nan uma talopuut, kon pakuti ja tutvustõdi rahvalõ Võromaa süüke. «Mahlaveski tegi ettepanõgi tetä kuuntüüd, hää miil oll’ Tal’nan jalg maha panda,» kõnõl’ Froschi Esta. Timä sõnno perrä oll’ nätä, et Tal’na inemiisile lätt Võromaa süük häste pääle ja om hinnan.

«Võromaa süük om hää nimega, a taast om liiga veidü teedä. Tuust sai ma Tal’nan arvu. A taa süük, midä mi tutvustami, om esi nii hää kvaliteedi ja maiguga,» kitt’ tä.

Froschi Esta sõnno perrä om no jalg Tal’nan ussõ vaihõlõ saadu ja nätä oll’, et huvi Uma Meki söögikraami vasta om olõman. «Tõõnõ murõ om, et ku asi lätt popis, ei jõvva tuutja nii pall’o tuuta,» pelgäs Froschi Esta.

Uma Mekk om võrokõisi söögikaubamärk, midä andas innekõkkõ väikumbilõ tegijile Vanalt Võromaalt. Märgi saanu tuutõl piät olõma paiklikku hõngu man, paiklik tuurainõ vähembält poolõn jaon, ei või tarvita GMO-sid ja ohtligu E-ainõ tulõ kah vällä jättä. Lisas võinu Uma Meki kraam olla paikligu söögitraditsiooniga köüdet.

Kokko om parhilla Uma Meki märgi all ligi 50 tuutjat ja 200 toodõt.

Rahmani Jan, Uma Leht