Üleskutse Eesti sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku loomiseks

Üleskutse Eesti sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku loomiseks

1. juuli 2011

Head sotsiaalsed ettevõtjad ning sotsiaalsete ettevõtete juhid!

Mitmed maailma juhtivad äri- ja poliitilised liidrid on väljendanud arvamust, et sotsiaalne

ettevõtlus võib globaalse l t olla 21. sajandi suurimat positiivset muutust loov liikumine .

Eestis on viimaste aastate jooksul samuti tekkinud hulk sotsiaalseid ettevõtteid. Kuigi meie

organisatsioonide vajadused ja väljakutsed on sageli sarnased, ei ole tänaseni olnud

sobivat platvormi, mis võimaldaks koostööd, kogemustevahetust ning ühiste huvide eest

seismist.

Kätte on jõudnud aeg tulla kokku ning luua koostöövõrgustik, et

astuda ühiselt järgmised sammud sotsiaalse ettevõtluse arenguteel:

• luua sotsiaalse ettevõtluse jaoks sobiv juriidiline regulatsioon

• muuta sotsiaalne ettevõtlus noortele karjäärina atraktiivseks

• teineteise kogemustest õppida ja ühiste huvide eest seista

• korraldada sotsiaalse ettevõtluse teemalisi üritusi ning

koordineerida välissuhtlust

• taotleda riigipoolse toetuse suurendamist sotsiaalsele ettevõtlusele

Kui olete valmis suve ja sügise jooksul aktiivselt oma aega ja mõttejõudu panustama

võrgustiku asutamise ettevalmistamiseks, kutsume teid liituma asutava koguga. Selleks

saatke e-kiri oma andmetega (nimi, telefon, e-post, organisatsioon) aadressile

eesti.sev@gmail.com.

Kui olete huvitatud infoga kursis olemisest ning hiljem võrgustikuga liitumisest, saate

jooksvalt infot siit http://groups.google.com/group/esev.

Sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku loomisel on koostööpartneriteks Kodanikuühiskonna

Sihtkapital, Heateo Sihtasutus ja Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit.