Turismiinfo kättesaadavuse parandamine

Leader logodProjekti nimi: Turismiinfo kättesaadavuse parandamine  

Periood: 2020 

Maksumus (sh toetus ja omaosalus): Projekti eelarve 9 723,00 €, millest toetus 8 839,09 € ja  omafinantseering 883,91 €  (Võru Vallavalitsus ja Setomaa Vallavalitsus).

Rahastaja: Piiriveere Liider, LEADER.

Eesmärk ja lühikirjeldus: Projekti eesmärgiks on koostöös kohalike omavalituste ja piirkonnas paiknevate turismiettevõtjatega parandada piirkonna turismisihtkoha mainet ning lihtsustada  kohalike elanike ja turistide liikumist turismiobjektidele viitavate välikaartide abil. 

Tegevused:  Välikaartide süsteemiga luuakse luua maakonnast ja siinsetest vaatamisväärsustest terviklikum, mille järgi on külastajatel võimalus teadlikumalt liikuda.

Oodatav tulemus:  Piiriveere Liidri piirkonnas paigaldatakse välikaardid järgmistesse kohtadesse: 1. Orava küla (Võru vald) 2. Koidula piiripunkt (Setomaa vald) 3. Luhamaa piiripunkt (Setomaa vald) 4Lobotka ristmik Värskas (Setomaa vald) 5. Meremäe küla (Setomaa vald) 6. Mikitamäe küla (Setomaa vald) 7. Obinitsa küla (Setomaa vald)

Projektijuht: Kadri Moppel