Teenuste vahendamise platvorm

Leader logodProjekti nimi: Teenuste vahendamise platvorm

Periood: 2020

Maksumus (sh toetus ja omaosalus): Projekti eelarve 42 240 €, millest toetus 38 016 € ja  omafinantseering 4 224 €  (Võru Vallavalitsus ja Setomaa Vallavalitsus).

Rahastaja: Võrumaa Partnerluskogu meede 2.1 (ettevõtluse arendamine), LEADER.

Eesmärk ja lühikirjeldus: Teenuste vahendamise platvorm on www.vorumaa.ee lehe arendus kogukonnaliikmete pakutavate teenuste ja toodete vahendamiseks. Arendus integreeritakse ka Võru maakonna turismiinfo lehele www.visitvoru.ee, et piirkonnas elavad inimesed ja külalised leiaksid võimalikult lihtsalt, kiirelt ja mugavalt huvitavad pakkumised. Projektga soovitakse tõsta kohalike inimeste aktiivsust ning julgustada neid pakkuma külastajatele kohalikul eripäral ning inimeste igapäeva tegevustel põhinevat kogemust. Nii kohalikud elanikud, kui ka piirkonda külastavad inimesed saavad tänu teenuste vahendamise platvormile piirkonnas erilise külastuskogemuse, saavad osa kohalike elanike igapäevaelust ja -tegevustest. Platvormile lisatakse piirkonda tutuvstav videoloengute sari. Platvormiga liitumiseks peab teenuse pakkuja vastama testküsimustele. See on uus võimalus kõigile huvilistele saada kohalikuks “giidiks,” nind eripärade turundajaks. Platvorm aitab täiendada oma teadmisi Vana-Võromaa ja Setomaa kultuurist. Uus platvorm loob võimaluse kohaliku kultuurilise ja looduse eripära teadlikumaks kasutamiseks ettevõtluses.

Tegevused:  Teenuste vahendamise platvormi loomine

Oodatav tulemus:  Teenuste vahendamise platvorm on valmis

Projektijuht: Kadri Moppel