Projekti nimi: Impactour. Säästva arengu poliitika ja prospektide täiustamine kultuurilise turismi hindamiseks, mitmekesistamiseks ja edendamiseks Euroopa piirkondades

Periood: jaanuar 2020 – detsember 2022

Maksumus: 2 971 250 eurot.

Rahastaja: Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni programmi Horisont 2020

Eesmärk ja lühikirjeldus: Kultuuriturismi peetakse majanduskasvu teguriks ja sillaks erinevate kultuuride vahel Euroopa piirkondade arengus. Erinevat tüüpi kultuuriturismi mõju ei ole siiski veel hinnatud. Teine küsimus on seotud sellega, kas säästva arengu saavutamiseks kasutatavad piiriülesed strateegiad on piisavad. Projekt IMPACTOUR ühendab kultuuriturismi sidusrühmi ja teadlasi kavandades uusi lähenemisviise ja meetodeid mis toetavad Euroopa terrorismivastast võitlust, tugevdavad kuuluvustunnet, väärtustavad vähemuste kultuure ja edendavad euroopastumist. 

Projektis töötatakse välja arenenud ja kohandatav metoodika, et hinnata kultuuriturismi mõju ELi piirkondlikule majanduskasvule. See ühendab andmeanalüüsi algoritmid, masinõppe ja uued tehnoloogiad.

Taotleja ja partnerid:

 

Pilootpiirkonnad:

 • Fajã dos Cubres, Portugal (linked to AMRAA)
 • Almada, Portugal (External pilot – UNINOVA)
 • Rab, Croatia (External Pilot – UNINOVA)
 • Kyperounta, Cyprus (External Pilot – CUT)
 • Aldeia dos Biscoitos, Portugal (linked to AMRAA)
 • Kaunas, Lithuania (External pilot – IBS)
 • Võru County, Estonia (External pilot – IBS)
 • Vidzeme, Latvia (External pilot – IBS)
 • Trikala, Greece (External pilot – ENAT)
 • Palentian romanesque, Spain (External pilot – Cultur)
 • Camino de Santiago – Castile and León, Spain (External pilot – Cultur)
 • Murgia National Park, Italy (External pilot – Materahub)
 • Chemin de Compostelle en Aveyron, France (linked to ACIR Compostelle)
 • Trebinje, Bósnia-Herzegovina (External pilot – UNINOVA)

Tegevused: Projekti raames luuakse lihtsasti kasutatav metoodika ja veebipõhine tööriist kultuuriturismi mõjude mõõtmiseks ja hindamiseks. Vaatluse alla võetakse eelkõige kultuuriturismi majanduslik ja sotsiaalne mõju sihtkohale. Metoodika töötatakse välja koostöös kultuuriturismi sihtkohtade ja võrgustikega üle Euroopa, kokku on kaasatud 20 organisatsiooni üle kogu Euroopa.

Projekti käigus kogutakse hästi toimivate ja ka mittetoimivate praktikate näited ning antakse soovitused kultuuriturismi ärimudeli jätkusuutlikuks arendamiseks rakendades säästva arengu põhimõtteid.

Oodatav tulemus: Loodud on uuenduslik ja hõlpsasti kasutatav metoodika ja tööriist kultuuriturismi mõju mõõtmiseks ja hindamiseks. Metoodika loomisel kasutatakse 15 pilootpiirkonnalt saadud andmeid ja IMPACTOURi tööriist valideeritakse 5 erinevas Euroopa valideerimispiirkonnas.

IMPACTOUR Twitteris

IMPACTOUR Facebookis 

Projekti veebileht: https://www.impactour.eu/

Projekti tutvustav esitlus YouTube-s

Arenduskeskuse kontaktisik: Kadri Moppel