Tunnusta ettevõtluse edendajat 2018

Tunnusta ettevõtluse edendajat 2018

9. veebr. 2018

Algas ettevõtluse edendaja konkurss, millega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium otsib organisatsioone ja algatusi, mis on panustanud ettevõtluse arendamisse.

Ministeerium ootab võistlusele kandideerima valitsus- ja omavalitsusasutusi koos allasutustega, ettevõtluse tugiorganisatsioone, haridus- ja noorteorganisatsioone ning kõiki institutsioone, sihtasutusi ja mittetulundusühendusi. Era- ja kolmandast sektorist oodatakse konkursile algatusi, mille puhul on tehtud koostööd avaliku sektoriga.

Välja selgitatakse kuni kaks võitjat, kes esitatakse üleeuroopalisele konkursile.

Projekte saab konkursile esitada kuues kategoorias:

 • Auhind ettevõtlusvaimu edendamise eest
  tunnustatakse riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi algatusi, mis edendavad loovust, uuenduslikkust ja riskivalmidust toetavat ettevõtluskultuuri ning -hoiakut eriti just noorte ja naiste hulgas.
 • Auhind ettevõtlusalastesse oskustesse investeerimise eest
  tunnustatakse algatusi piirkondlikul või kohalikul tasandil, mis parandavad ettevõtlusoskuseid ja juhtimisoskuseid.
 • Auhind ettevõtluskeskkonna parandamise eest
  tunnustatakse riiklikke, piirkondlikke  või kohalikke uuenduslikke projekte ärikeskkonna edendamiseks, mis toetavad ettevõtete käivitamist ja kasvu, lihtsustavad juriidilisi ja administratiivseid protseduure ja rakendavat põhimõtet „Mõtle esmalt väiksele“ eelkõige väikeste ja keskmiste ettevõtete toetamiseks.
 • Auhind ettevõtluse rahvusvahelistumise toetamise eest
  tunnustatakse algatusi, mis julgustavad ettevõtlust riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil, eriti väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, saama suuremat kasu nii Euroopa Liidu kui ka välisturgude poolt pakutavatest võimalustest.
 • Auhind roheliste turgude ja ressursside kasutamise arengu toetamise eest
  tunnustatakse riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi algatusi, mis toetavad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu rohelistele turgudele ning aitavad neil täiustada oma ressursside kasutust, näiteks roheliste oskuste arendamise ja sobitamise ning rahastamise abil.
 • Auhind vastutustundliku ja kaasava ettevõtluse eest
  tunnustatakse ametivõimude või avalike/erapartnerluste, riiklikke, piirkondlikke või kohalikke algatusi, mis edendavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtete hulgas sotsiaalset vastutustunnet. Selle kategooriaga tunnustatakse ka pingutusi, mida on tehtud ettevõtluse edendamiseks ebasoodsas olukorras ühiskonnarühmade (nt töötud, eriti pikaks ajaks tööturult kõrvale jäänud, seaduslikud ümberasujad, puuetega inimesed või etnilistesse vähemusgruppidesse kuuluvad isikud) seas. 

Kuidas osaleda?

Osalemiseks tuleb täita vastav registreerimisvorm ja saata täidetud ning allkirjastatud vorm aadressile: kaupo.sempelson@mkm.ee.

Vaata ka: https://mkm.ee/et/tunnusta-ettevotluse-edendajat-2018

Projektide esitamise tähtaeg on 6. aprill 2018.

Lisainfo: Kaupo Sempelson, 625 6350, Kaupo.Sempelson@mkm.ee