TULE JA OSALE PÕLVA-VÕRU MTÜ-de MENTORKLUBIS!

TULE JA OSALE PÕLVA-VÕRU MTÜ-de MENTORKLUBIS!

6. märts 2014

Mittetulundusühenduste mentorklubi alustab uut hooaega!

SA Põlvamaa Arenduskeskus ja SA Võrumaa Arenguagentuur ootavad mittetulundusühenduste juhte kandideerima mentorprogrammi. Eelmisel aastal pilootprojektina alustanud Põlva-Võru MTÜde mentorklubi on hea võimalus koguda ühingu ja enda arenguks vajalikke teadmisi, laiendada koostöövõrgustikku ning saada väikestes gruppides ning enda vajadustest lähtuvalt häid koolitusi.

Mis on mentorlus?

Mentorlus on üha enam kasutust leidev algajate juhtide arengut toetav meetod. Mentorlust on enim praktiseeritud ettevõtluses, ent viimastel aastatel ka mittetulundussektoris. Mentorlust võib defineerida kui partnerlussuhet, mida võib käsitleda arenguteekonnana, kus mentori ehk juhendaja roll on olla arendav partner, suunaja, innustaja ja julgustaja mentiile ehk õppijale. Mentori ehk tugiisiku rolliks on jagada teadmisi ja kogemusi, eelkõige aga suunata mentiid ehk nõustatavat mõtlema nii, et mentii ise jõuaks oma probleemi efektiivsema lahenduseni. Mentii roll on olla avatud ja aktiivne, küsida, olla valmis kuulama ning nõu kuulda võtma. Mentorsuhe on konfidentsiaalne!

Mida tehakse?

Mentii tegeleb oma eesmärkide elluviimisega saades selleks mentorilt (ja klubilt) vajalikku toetust. Mentorklubi raames toimub kokku 2014. aastal 5 kohtumist, mis on suunatud õppimisele ja ühenduste juhtide vahelise suhtluse arendamisele koos mentoritega. Mentorklubide kokkusaamistel on suur rõhuasetus koolitustel, praktiliste ülesannete lahendamisel ja individuaalsel nõustamisel koostöös lektorite ja mentoritega.

Iga kohtumise raames toimub 3-4 tunnine koolitus ning sellele järgneb aeg mentori ja mentii omavaheliseks suhtlemiseks ning kogemuste ja mõtete vahetamiseks. Mentorklubi on hea võimalus sõlmida uusi tutvusi ning laiendada suhtevõrgustikku.

Kes saavad osaleda?

Mentiiks saab kandideerida ühenduse juht, kelle MTÜ on avalikes huvides tegutsenud vähemalt kaks aastat. Mentiil peab olema tugev soov ja teadvustatud vajadus arendada ning laiendada ühenduse tegevust/koostöövõrgustikku.

Mentoriks saavad kandideerida ühenduste juhid, kellel on vähemalt 5-aastane organisatsiooni juhtimise kogemus (soovitavalt mittetulundusühenduste käivitamise ja arendamise kogemus), valmisolek nõustamiseks ja teadmiste jagamiseks 2-8 tundi kuus, oskus ja julgus anda konstruktiivset tagasisidet, soov aidata kaasa uute ideede realiseerimisele ja kodanikuühiskonna arengule. 

Klubis osalemine on tasuta. Programmis osalemiseks anna endast teada hiljemalt 14. märtsiks aadressile kaisa.tammoja@polvamaa.ee (510 9433) või evelyn@vorumaa.ee (525 1750), millelt saadetakse vastu kandideerimisankeet.