Toetusprogramm „Vana-Võromaa pärimuskultuuri programm 2018–2021“ taotlusvoor avaneb 11. detsembril 2017 ja kestab 15. jaanuarini 2018

Toetusprogramm „Vana-Võromaa pärimuskultuuri programm 2018–2021“ taotlusvoor avaneb 11. detsembril 2017 ja kestab 15. jaanuarini 2018

8. dets. 2017

Avalik konkurss kultuuriprogrammi „Vana-Võromaa pärimuskultuuri programm 2018–2021“ taotlustele algab 11. detsembril. Taotluste esitamise viimane tähtaeg on 15. jaanuaril 2018 (kaasaarvatud). Vastu võetakse taotlusi 2018. aastal läbi viidavate projektide jaoks.

Programmi üldeesmärgiks on hoida Vana-Võromaa kultuurilist ja keelelist eripära, elulaadi, tavasid ja kombeid ning oskusi, tugevdada võru keele ja pärimusliku kultuuri keskkonda, laiendada võru keele kasutusvaldkondi ja tugevdada kultuuriruumi kogukonda. Programmi tegevuspiirkonnaks on kogu ajalooline Võrumaa. Tänapäeval asub kaheksa kihelkonnaga piiritletud ajalooline võru keele- ja kultuuriruum Võru, Põlva, Valga ja Tartu maakondades.

Programm „Vana-Võromaa pärimuskultuuri programm 2018–2021“ põhineb aastail 2000–2009 toiminud riiklikul programmil „Lõunaeesti keel ja kultuur“ ja on jätkuks programmidele „Vana Võrumaa kultuuriprogramm 2010–2013“ ning „Vana Võrumaa kultuuriprogramm 2014–2017“. Programmi koordineerimise ja täitmise eest vastutab Rahvakultuuri Keskus.

Toetuse saajad võivad olla riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende allasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, äri-ja mittetulundusühingud, sihtasutused ning füüsilisest isikust ettevõtjad. Vastavalt kavandatavatele tegevustele saab valida kas projektitoetuse või tegevustoetuse taotlusvormi.

Taotlused palume esitada digitaalselt allkirjastatuna: programmid@rahvakultuur.ee või saata postiga Rahvakultuuri Keskusesse aadressil J. Vilmsi 55, 10147 Tallinn

Vana-Võromaa pärimuskultuuri programmi tervikteksti ning toetuste taotlemise tingimustega saab tutvuda Rahvakultuuri Keskuse veebilehel http://www.rahvakultuur.ee/?s=2388

Programmi infopäev toimub 3. jaanuaril algusega kell 11.00 Võru vallamaja saalis, aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn.

Lisainfo: Marika Kutser, programmi koordinaator, tel: 600 9176, e-post: marika.kutser@rahvakultuur.ee