TÖÖKUULUTUS – turismivaldkonna arendusjuht

TÖÖKUULUTUS – turismivaldkonna arendusjuht

13. aug. 2015

 SA Võrumaa Arenguagentuur otsib oma kollektiivi

algatusvõimelist, koostööle suunatud ja avatud suhtlemisega

TURISMIVALDKONNA  ARENDUSJUHTI.

Arendusjuhi ülesanne on arendada Võrumaa turismisektorit koordineeritult ja kaasavalt saavutades turismitoodete kvaliteedi ning sise- ja välisturistide arvu tõusu.

Arendusjuht vastutab turismiettevõtjate ja partnerite kaasamise; valdkonna strateegilise tegevuskava koostamise ja rakendamise, Võrumaa turismisektori  turunduse ja mainekujunduse ning turismiettevõtjate täiendkoolituse korraldamise eest.

Sellele ametikohale sobimiseks peaksid omama:

– eelnevat juhtimiskogemust;

– töökogemust turismivaldkonnas;

– kõrgharidust (soovitavalt majandus-, ettevõtlus- või turismivaldkonnas);

– projektide koostamise ja juhtimise kogemust;

– väga head suhtlemis- ja kaasamisoskust;

– iseseisvust ja initsiatiivi;

– head eesti ja inglise keele oskust, soovitavalt ka vene keele oskust.

Omalt poolt pakume töötamist meeldivas ja loovas keskkonnas, võimlaust mõjutada piirkonna arengut, professionaalset tegevusvabadust, kaasaegseid töötingimusi ja täiendkoolitust.

Asukoht: Võru linn

Tööle asumise aeg: september 2015

Kandideerimiseks palume saata CV, motivatsioonikiri ning lühiessee teemal „Kuidas tõsta Võrumaa turismitoodete kvaliteeti ja kasumlikkust?“ hiljemalt 24. augustiks 2015  e-posti aadressil ivika@vorumaa.ee. Lisainformatsiooni saamiseks võtke palun ühendust Ivika Nõgel´iga telefonil 5855 0202.