Teenuskeskuste taotluste vastuvõtt 20.01 – 20.03. 2012

Teenuskeskuste taotluste vastuvõtt 20.01 – 20.03. 2012

2. veebr. 2012

EAS alustas 20. jaanuaril 2012 Teenuskeskuste toetusskeemi taotluste vastuvõtmist

 

Taotlusi saab esitada kahe kuu jooksul, vastuvõtt lõpetatakse 20. märtsil 2012.

Toetusskeemi rakendamist alustatakse 2012. aastal pilootprogrammina Põlva, Valga ja Võru maakonnas.

Toetuse maksimaalne suurus on 20 000 eurot ühe projekti kohta.

Toetusskeemi eesmärk on teenuste parem kättesaadavus maapiirkondades.

Teenuskeskus on toetusskeemi mõistes keskus, kus osutatakse vähemalt toidu- ja esmatarbekaupade müügi ja avaliku internetipunkti või WiFi leviala teenust. Teenuskeskus võib täiendavalt pakkuda (osutada või vahendada) muid piirkonna elanike jaoks vajalikke teenuseid.

Toetusskeemi raames toetatakse piirkonna elanikele vajalikke teenuseid pakkuvate uute teenuskeskuste rajamist või olemasolevate teenusepakkujate tegevuse ümberkujundamist teenuskeskusteks ja teenuskeskuste tegevust.

Toetatakse ainult selliste uute teenuste väljaarendamist, mida tegevuspiirkonnas seni ei ole pakutud.

Teenuseks võib olla teenuskeskuses osutatav või vahendatav tegevus, mille sihtgrupiks on tegevuspiirkonna elanikud, sh toidu- ja esmatarbekaupade müük, avalik internetipunkt, WiFi leviala, frantsiisipostkontor, kauba kojuveo, printimis- ja paljundusteenus, juuksur, keemiline puhastus, kingsepp jne.

Toetusest kompenseeritakse uute teenuste pakkumisega lisanduvat personalikulu, ehitus- ja remonditööde, mööbli, sisseseade ja seadmete ostu kulu ning muid lisanduvaid kulusid.

Toetusskeemi raames toetatakse teenuskeskuste rajamist piirkondadesse, kus:

– teenuskeskuse asukohast 3 km raadiuses elab rahvastikuregistri andmetel vähemalt 100 elanikku;

– lähim enam kui 1000 elanikuga asula asub teenuskeskuse asukohast kaugemal kui 5 km mõõdetuna mööda avaliku kasutusega teid;

– lähima samasid teenuseid pakkuva teenusepakkuja püsiv asukoht on teenuskeskuse asukohast kaugemal kui 5 km mõõdetuna mööda avaliku kasutusega teid, va avaliku internetipunkti või WiFi leviala teenuse pakkumisel.

Toetusskeemi raames saavad taotlejaks olla:

äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, mis ei ole avaliku sektori valitseva mõju all;

mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis ei ole avaliku sektori valitseva mõju all.

Teenuskeskuse teabepäev 14. veebruaril kell 11-15 Võru Maavalitsuse II korruse saalis (sissepääs Koidula tn. poolt). Osalejate registreerimine: e-post ivi@vorumaa.ee, tel 786 8367, Ivi Martens