TAOTLUSVOOR: Vabaühendused saavad taotleda toetusi Eesti eesistumise ajal ürituste korraldamiseks

TAOTLUSVOOR: Vabaühendused saavad taotleda toetusi Eesti eesistumise ajal ürituste korraldamiseks

20. sept. 2016

KÜSK kutsub koos Riigikantseleiga vabaühendusi taotlema toetust ürituste korraldamiseks 2017. aasta teises pooles, kui Eesti on esimest korda Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja.
„Soovime, et vabaühendused elavdaksid arutelusid Euroopa Liidu väärtustest ning julgustaksid Eesti inimesi rohkem kaasa rääkima otsustes, mis mõjutavad nende elujärge,“ selgitas Eesti EL eesistumise nõunik Saskia Laasik.
Oodatud on projektid, mida aitavad ellu viia partnerid välisriikidest. Projektid peavad haakuma Eestile oluliste teemadega EL-is: ühtne digitaalne turg, energialiit ja idapartnerite tugevam sidumine Euroopaga. Samuti ootame, et sündmuste korraldamise tulemusena tekiksid uued rahvusvahelised koostöölepped, võrgustikud, edasised tegevuskavad jms.
Ühe projekti maksimaalne toetus on 18 000 eurot (kuni 80% projekti kogueelarvest). Konkursi võimalike toetuste kogusumma on veidi üle 140 000 euro.
Taotluste esitamise tähtaeg KÜSKile on 12. detsember 2016 kell 15.00.
Taotlejaks võivad olla vähemalt kaks aastat Eestis registreeritud olnud ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud või sihtasutused.
Konkursi infopäevad toimuvad koos KÜSKi arenguhüppe taotlusvooru infopäevadega oktoobrikuu keskel.
Taotlusvormid ning täiendav teave konkursist ja infopäevadest asuvad aadressil www.kysk.ee/taotlusvoorud/el2017

Võrumaa Arenguagentuur koostöös Võru maavalitsusega on valmis pakkuma tuge ideede analüüsil ja võimalike koostööprojektide tekkimisel. Korjame kokku kõik head ideed, mis meie maakonnas selle taotlusvooru valguses üles kerkivad ja mis moel või teisel Võrumaa arengule kaasa aitavad ning ehk õnnestub mitme väikse organisatsiooni mõte üheks konkurentsivõimeliseks projektiks vormistada. Lugege palun hoolega läbi taotlusvooru tingimused ja kui miskit haakub ja idee küpsema hakkab, siis võtke MTÜ-de konsultandi Evelyn Tõnistega: evelyn@vorumaa.ee.
Oma ideede jagamine ei ole kindlasti kohustuslik, see on pigem võimalus neile, kes arvavad, et nad isekeskis oma hääd mõtet ellu viia ei jaksa ja vajavad partnerit.