TAOTLUSVOOR: Töölesaamist toetavad teenused

TAOTLUSVOOR: Töölesaamist toetavad teenused

3. aug. 2016

Taotlusvooru tegevus 1:
esimese ja teise taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmine ja tööle aitamine – taotlusvoor avati 1. detsembril 2015 ja on avatud kuni 30.06.2020;
Taotlusvooru tegevus 2:
pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmine ning tööle aitamine – teine taotlusvoor avaneb 22. augustil ning on avatud kuni 30.06.2020.
Toetust võib taotleda: juriidiline isik; FIE, kohalik omavalitsusüksus, valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus, välja arvatud asutus, mis on meetme määruse §-s 1 nimetatud prioriteetse suuna raames saanud toetust ministri käskkirja alusel.
Infomaterjalid ja määrus SA Innove kodulehel.
Taotlusvooru tutvustamiseks toimuvad infopäevad 30. augustil Tallinnas (registreerimine siin) ja 31. augustil Tartus (registreerimine siin).