Täna sai avalikuks Võru maakonna arengustrateegia 2035+ eelnõu

Täna sai avalikuks Võru maakonna arengustrateegia 2035+ eelnõu

5. nov. 2018

Valmis on saanud Võru maakonna arengustrateegia 2035+ eelnõu, mille avalik väljapanek toimub ajavahemikul 05.11.2018-19.11.2018. Strateegia materjalid on kättesaadavad Võrumaa Arenduskeskuse veebilehel.

Kutsume kõiki maakonna inimesi, organisatsioone ja ettevõtteid aktiivselt kaasa mõtlema ja ettepanekuid tegema arengustrateegia avalikustamise protsessi käigus. Ettepanekute vormi leiate arengustrateegia eelnõu materjalide juurest veebist.

Avalikul väljapaneku raames saab kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid esitada kuni 19.11.2018 aadressil SA Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, Võru 65605 või e-posti aadressil arenduskeskus@vorumaa.ee

SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots: „Poole aastase töö tulemusena on arengustrateegia eelnõu koostöös valdkondlike teemarühmade, koostööpartnerite ja Võru maakonna kohalike omavalitsustega valmis saanud. Kuna arengustrateegia näol on tegemist meie ühise arengudokumendi ja suunanäitajaga järgmisteks aastateks, siis ootame  kõiki huvilisi avalikustamise käigus aktiivselt kaasa rääkima ja strateegiasse oma ettepanekuid tegema“.

13. novembril algusega kell 19.00 toimub Võru kultuurimajas Kannel Euroopa filmikohvik. Peale filmi vaatamist on kõik huvilised oodatud arengustrateegia tutvustamisele ja arutelule kultuurimaja kohvikusse.

Võru maakonna arengustrateegia eesmärgiks on maakonna arengu strateegiline planeerimine aastani 2035 ja sellest edasi.

Arengustrateegia on maakonna tasakaalustatud arengu kavandamise ja suunamise aluseks. Arengustrateegia on vajalik kohalike omavalitsuste ning koostööpartnerite poolt ühiselt maakonna arengu suunamiseks, ühiselt tehtavate maakondlike investeeringute kavandamiseks, investeeringuteks toetuse taotlemiseks ning ühiste ülesannete täitmiseks. Arengustrateegia on edaspidi riigipoolsete ja EU toetuste andmise aluseks.

Võru maakonna arengustrateegia koostamist veab eest SA Võrumaa Arenduskeskus koostöös Võru maakonna omavalitsustega. Peale avalikustamist suunatakse arengustrateegia Võru maakonna omavalitsuste volikogudesse vastu võtmiseks.

Vorumaa_visioonikaart 02.11.2018

Lisainfo: Aivar Nigol, Võru maakonna arengustrateegia 2035+ koostamise koordinaator, arendusnõunik, tel +372 5340 2563, e-post: aivar.nigol@vorumaa.ee